Hjerterop
Hjerterop
3 oktober 2014
Vi kan ikke lære bort noe som vi ikke kan selv, men vi kan gi dem muligheter til å prøve seg. Der hvor Den Hellige Ånd er, der er det frihet.
Mye godt kan sies om årets Distriktsstevne på Rivermont. God forkynnelse. God lovsang. Musikkinnslag fra ulike menigheter gjorde det til en variert og flott helg. Ordet ”raushet” kom virkelig fram og vi fikk nyte godt av felleskapet mellom gamle og unge. Mulig at deltakelsen kunne ha vært større, men vi må se at vi kanskje ikke er flere enn som så. Det var nevnt at vi er over 800 medlemmer her nord. Vi har en oppgave å få spre troen igjen på fellesarbeidet. Et tankekors er at det er tilnærmet fritt for heltidsansatte ledere i våre menigheter. Alle kan bidra med noe så vil det være mulig med vekst og utvikling likevel. Det ble gjort et vedtak om en løsning for utbygging av Rivermont, og vi skal bruke tiden godt fram til neste årsmøte på Sommarøy. Det forslaget for utbygging som ble vedtatt videreført, omhandler en arena for vekst og utvikling, kanskje mer på det åndelige planet enn på det planet med aktiviteter og lek. Jeg tror vi som voksne kan gi barn og unge en mer åndelig virkelighet med sterke møter, lovsang og tilbedelse. Jeg ser for meg at barna og ungdommene skal helbrede syke, lede i lovsang og forkynne. Rivermonts framtid blir da til vekst og fornyelse på et helt annet plan. Våre møter skal ikke være en kulturell opplevelse, men først og fremst tilbedelse og hengivelse til Jesus. Vi må være forsiktig å tråkke på andre tjenester og tjenere, og vi har tapt om vi har ”alt” selv. For noen så ble det feil at vi hadde med Israelsflagget i møteteltet. Israel er og har en særstilling i Guds plan og om kort tid vil Jesus igjen stå på Israels jord. Alt i Guds ord handler om Israels folk jødene og så «hedningene» som vi er en liten del av. Vi må fortsatt tørre å slippe til unge ledertyper, forkynnere og musikere med de mangler det måtte bære med seg. Den nye generasjon kristne tør å gå lenger enn du og jeg. Våre menigheter trenger fornyelse og de unge trenger veiledning til videreutvikling. Vi kan ikke lære bort noe som vi ikke kan selv, men vi kan gi dem muligheter til å prøve seg. Der hvor Den Hellige Ånd er, der er det frihet. Av John Erling Madsen

Les også

Siste nytt fra Nord-Norge

Distriktsnytt er ute med ny utgave. Her kan du lese om utbygging av leirstedet Rivermont og annen nytt fravår nordligste landsdel.
Les mer

Distriktsnytt i posten

Baptistmenigheten i Ballangen har gitt femhundretusen kroner til Rivermont Ungdomssenter. Dette er en storslått gave, og har vært mulig å realisere etter at menigheten solgte baptistkirken i Narvik. Du kan lese mer om denne gaven og andre nyheter i Distriktsnytt, som er på vei til abonnentene.
Les bladet

Tverrkirkelig familieleir

Hva får du hvis du blander baptister, katolikker, NLM-ere, frelsesoffiserer, pinsevenner, normisjonærer, misjonsforbundere og lutheranere? Da får du alle tiders Familieleir på Rivermont.
Les mer
1 - 3 av 95
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone