Du har noe å invitere gjester til ...
Du har noe å invitere gjester til ...
4 juli 2015
Hege Norøm holdt for første gang styreleders tale, som både utfordret og inspirerte landsmøtet.
Hege Norøm holdt for første gang styreleders tale, som både utfordret og inspirerte landsmøtet. Se talen i sin helhet Les talen i sin helhet Av Roger Dahl Styreleder Hege Norøm startet sin tale til landsmøte med å erkjenne at hennes skrekk er å invitere gjester uten å mat nok å servere. Poenget hennes var at ofte kan det virke som om baptistene i Norge ikke synes en har nok å invitere gjester til som kirkesamfunn, som i sin visjon sier : "Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet." Norøm delte eksempler på at det ikke synes å være godt nok å invitere gjester på: 1. Barneleiren på Østlandet var ikke mulig å gjennomføre fordi en manglet ledere. Norøm poengterte at våre egne barn og unge ikke blir invitert fordi vi ikke har nok å by på. Norøm brukte poenget til å understreke at at de aller fleste blir kristne før de fyller 23 år, at det er viktig å ta hånd om barn og unge som trenger åndelige mødre og fedre. 2. Det andre ekseplet til Norøm var relasjoner. Folk flest er opptatt av åndelige spørsmål, undertrekte Norøm, som mente det er en mangel på tro på "noe å servere" som hindrer oss fra å dele våre tro og erfaring i kollega- og naborelasjonen. 3. Det tredje punktet handlet om å snakke naturlig om troen vår i familien, med barna og ens nærmeste. Se talen i sin helhet Les talen i sin helhet

Les også

Er med på laget fra august

Generalsekretærkandidat Bjørn Bjørnø er tilsatt i en engajsementstilling fra august til oktober, og vil bruke tiden fram til landsmøtet for å bli bedre kjent med baptistene.
Les mer

Landsmøtet 2020

Landsmøtet er på grunn av usikkerhet rundt situasjonen med spredning av Koronaviruset flyttet fra 5.-7. juni til 30. oktober- 1. november.
Les mer

Neste generasjon er viktig

Bjørn Bjørnø, som er innstilt som ny generalsekretær, har sett hvor avgjørende et godt barne- og ungdomarbeid er for menighetene.
Les mer
1 - 3 av 85
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone