Bønn og fasteuke
Bønn og fasteuke
8 februar 2024
Fastetiden er i gang og vi vil med dette invitere dere til en uke med bønn og faste for det nye året. Finn en uke som passer. Husk at fastetiden varer helt fram til påske.

Av Sissel-Merete Berg

Vi lever i en tid som for mange kan oppleves urolig og vanskelig. Vi hører om sult, krig og nød, og vi opplever at tros- og ytringsfriheten utfordres. Vi har også prosesser i Baptistkirken Norge som for flere oppleves krevende, og vi lengter etter å se at flere mennesker skal bli frelst, få et møte med Jesus. Samtidig har vi som bor i Norge mye å være takknemlig for. Med dette bakteppet vil vi oppmuntre menigheter og enkeltpersoner til å sette av en uke for mer tid til bønn og faste. Gå et skritt til siden og bruke tid med Jesus, og at vi både som enkeltpersoner og som fellesskap kan innvie oss til Gud og forberede oss på det som ligger foran.

Les mer om Fastetiden

Vi tror på en Gud som ser oss og vet hva vi behøver. Han ønsker fellesskap med oss, og han har gitt oss mange løfter. Som mennesker har vi lett for å bekymre oss og vil minne om det som står i Matteus 6:25-34. Tar her med vers 33: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.», og Matteus 7:7-8: «7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 8 For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.»

«Når dere faster….» begynner Jesus i Matteus 6,16. Det er mange måter å faste på, men det å faste, det å avstå fra noe (f.eks. mat og drikke), slik at Kristus kan få prege oss mer, har kristne gjort helt siden kirkens begynnelse.

Praktisk om faste

Noen bønnemener vi vil invitere til å be for er:

 • Baptistkirken Norge
  • Få være en ressurs for baptistmenighetene
  • Menighetsplanting/-fornying
  • Landsmøtet 2024
  • Samlivsetikken
 • Baptistmenighetene i Norge
  • Vekst
  • Bety noe for nærmiljøet
  • Pastorer
  • Ledere
  • Barn og unge
 • Ung Baptist
  • Leirer
  • Ledere
 • Krigssituasjoner
  • Ukraina/Russland
  • Midt-Østen; Israel/Gaza
  • Etiopia/Eritrea
  • Myanmar
 • Misjon
  • Kongo
  • Tyrkia

Les også

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone