Bygger ut Høyskolen på Stabekk
Bygger ut Høyskolen på Stabekk
16 november 2021
Landsmøtet vedtok i helgen at eiendommen i Michelets vei 62 på Stabekk skal bygges ut for å møte behovene til Høyskolen for ledelse og teologi.

Skrevet av Ingunn Marie Ruud

Det var knyttet spenning til saken om utbygging av eiendommen i Michelets vei 62 på Stabekk før landsmøtet i Det norske baptistsamfunn lørdag 13. november. Bernt Nordby Skøien presenterte saken på vegne av Baptistenes Eiendomsdrift (BED) og anbefalte utbygging.

Landsmøtet gav enstemmig tilslutning til å støtte BED sitt forslag for at bygningen skal kunne tilpasses Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) sitt framtidige behov. Dette melder Baptistsamfunnet på sin Facebook-side.

Møtet gav også tilslutning til å ta opp lån på inntil 45 millioner kroner for å kunne gjennomføre byggingen.

Høyskolen har tidligere hatt fast plass i Michelets vei 62, som er Baptistenes skolesenter, hvor baptistenes folkehøgskole, Oslofjord, ligger rett over veien i Michelets vei 55.

Nettopp på grunn av behov for utbygging flyttet høyskolen høsten 2020 til Filadelfiakirkens lokaler i Oslo sentrum.

Skolen er i en prosess for å få høyskoleakkreditering og egnede lokaler er en viktig del i dette. Når dette kommer på plass er det planlagt at skolen skal flytte tilbake til lokalene høsten 2023.

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) eies av Det Norske Baptistsamfunn og pinsemenigheten Filadelfiakirken Oslo. KPK

Bygger ut Høyskolen på Stabekk

Les også

Tilbud om kurs i Baptistisk teologi og historie

Høyskolen for Ledelse og Teologi tilbyr kompetansekurs i baptistisk teologi og historie. Kurset gir en grundig innføring i baptistisk teologi og historie. En kunnskap som er helt essensiell for pastorer og andre ledere i norske baptistmenigheter.
Les mer

Arne Mella fortsetter som rektor

Rektorstillingen på HLT har vært utlyst denne våren og nå er prosessen landet. Arne Mella har vært i stillingen i 5 år, der starten var et vikariat. Nå skal han fortsette i ytterligere tre år.
Les mer

Foreleserne på HLT scorer best i landet

Norges beste forelesere finner du på HLT! Kanskje en litt tabloid påstand det er vanskelig å verifisere, men resultatet fra Studiebarometeret viser i hvert fall at studentene på HLT er de som gir sine forelesere høyest score av alle universiteter og høyskoler i landet.
Les mer
1 - 3 av 91
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone