Leder Karen Baptists in Norway
Leder Karen Baptists in Norway
4 januar 2021
«Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen» (Rom 12,12)

Av Siri D. Fjeldberg

Dette verset fra romerbrevet er det Harry Sein vender seg til når ting er vanskelig. På nett fra huset sitt i Heggedal i Asker forteller han om takknemligheten for å være i Norge, og hva han ønsker at Karen Baptist Norway (KBN) skal være for medlemmene sine.

Harry vokste opp i en liten landsby i Myanmar, men på grunn av krig og etniske konflikter måtte familien hans flykte til Thailand. Det var ment som et midlertidig opphold i en flyktningleir, men de måtte bli der i mange år. «Som alle vet, er det ingen muligheter for mennesker som lever i flyktningleirer i Thailand,» forteller Harry. «Vi har ingen identitet så vi kan gå ut å jobbe utenfor leiren, det er ikke jobber tilgjengelig for alle i leiren, mulighet for utdannelse er begrenset og vi har mange andre sosiale og økonomiske problemer når vi bor i flyktningleir. Det viktigste er at vi ikke har noe håp for fremtiden eller for våre barn som er født og vokser opp i leiren. Det er ved Guds nåde vi klarte å komme til Norge og at de norske myndighetene åpnet en ny dør for meg og familien min sammen med andre Karen folk, så vi kunne begynne et nytt liv her.»

Store deler av familien til Harry bor i Asker. De var 12 søsken, og av søsknene er 8 stykker bosatte med familier i Asker. To av søsknene er fremdeles i flyktningleir og to har dessverre gått bort. I tillegg til å lede KBN i Norge er Harry engasjert i Euro Karen Baptist fellowship som leder for trosopplæring og han er leder i Norge for Kwe thoo Lei som er en origanisasjon for karensk musikk og kultur. Lokalt er han leder for søndagsskolearbeidet i Oslo Karen Baptistmenighet.

Harry vokste opp i en kristen familie, og har vært kristen hele livet. «Jeg har tre bibelvers som er viktige for meg. For det første er det romerbrevet 12,12. Det er mitt personlige vers når ting er vanskelig. Det andre er Johannes 14,6, «Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg». Dette bibelverset forteller oss hvem Jesus er og sier også noe om Gud. Det tredje verset er Matteus 22,37-40, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene». Det handler om hvordan jeg skal leve livet mitt.»

KBN - et tydelig åndelig lederskap

KBN er den nasjonale overbygningen for Karenmenigheter og grupper i Norge. Målet er å lede for at karenfolk i Norge skal vokse i tro og bevare en sterk tro i Kristus. I tillegg skal de lede karenfolk på Guds vei og vise en kristen identitet. For å gjøre det har de generalforsamlinger to ganger i året og organiserer møter og aktiviteter for kvinner og ungdom. Lederskapet reiser også rundt og besøker karenmenigheter i Norge. For KBN er det viktig å være et åndelig lederskap. «KBN leder og legger tilrette for undervisning i Guds ord så vi kan bevare troen når livssituasjonen forandrer seg fysisk og åndelig. Vi ønsker at folk skal leve gode liv i Norge, men at det ikke skal gå på bekostning av troen.»

For KBN sin framtid ønsker han at de kan bidra mer inn i enkeltmenneskers og menigheters behov. «Jeg håper at KBN kan være en anerkjent organisasjon i Norge når familier trenger hjelp i ulike situasjoner i møte med myndighetene. Det hadde vært fint om vi kunne tilby en tolketjeneste og legge tilrette for morsmålsundervisning. Vi trenger språket for å kunne bevare kulturen. I tillegg ønsker vi i større grad å kunne hjelpe menighetene hvis det er noe de trenger, eller det skulle oppstå konflikter eller problemer.»

Julehilsen

På vei inn til julehøytiden ønsker Harry å gi en hilsen til Norge og menighetene i Baptistsamfunnet: «Jeg vil takke kongen, myndighetene og alle de norske vennene våre for deres vennlighet og raushet. Dere lar oss få leve våre liv som en del av det norske samfunnet. La meg prise Gud fordi han har vist oss en vei så vi kunne komme hit, og dette er i sannhet Hans plan så vi kan fortsette å tjene Hans misjon. Må Jesu Kristi nåde være med dere, gi dere alt der trenger. Uansett hva dere gjør eller hvor dere er vil Gud være vår beskytter i livet. God jul, og godt nytt år!»

Les også

Lær mer om Karen-folket

Hvor mye vet du om Karen-folket, den nest største migrantgruppen blant norske baptister. Ung baptist har besøkt en flyktningleir for å høre deres historier.
Les mer

Chin- og Karenkonferanser på Rivermont

I sommer var store grupper av både Karen og Chinfolket fra Burma samlet til konferanser på Rivermont. Blant annet feiret de dåp.
Les mer

Baptistene deltok i grunnlovsfeiringen på Eidsvoll!

Karen-folket og Zomi-folket (chin) deltok i den kirkelige grunnlovsmarkeringen!
Les mer
1 - 3 av 8

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone