Viktig brev til menighetene
Viktig brev til menighetene
4 juli 2020
Bærum baptistmenighet har fulgt opp hovedstyrets henstilling om å innta en tilbaketrukket rolle fram til Baptist-identitetsprosessen er fullført.

Baptistsamfunnet er et mangfoldig kirkesamfunn, og det er ulik forståelse av saker. Mest krevende har forståelsen av samkjønnet samlevende i lederskap vært, der vi på landsmøtet i 2000 vedtok en en uttalelse som er avvisende til at en i denne situasjon kan ha lederverv.

Etter at Bærum baptistmenighet gjorde et slikt valg har det vært mange krevende samtaler og samlinger. I en dialogsamling med representanter for Bærum baptistmenighet og "Veien Videre" fikk Bærum en tydelig utfordring om en tilbaketrukket rolle til Baptist-identitetsprosessen er fullført. Vi er glad for at henstillingen er fulgt opp av et menighetsmøtevedtak.

Se vedlegg med informasjon

 

Les også

Felles forståelse

Etter en sommer med dialog, men også krevende runder om intern uenighet i media, er en nå enige om å gå videre sammen mot landsmøtet og i prosessen med baptistisk identitet.
Les mer

Økt fokus på dialog i Ung baptist

Flere unge i organisasjonen sier at de trenger en arena til samtale, at de trenger å bli sett og hørt. Nå vil Ung baptist øke fokuset på dialog.
Les mer

Baptistsamfunnet har ikke endret syn

Et enstemmig hovedstyre presiserer at tidligere vedtak om forståelse av homofilt samliv og lederskap står ved lag.
Les mer
1 - 3 av 10

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone