Spennende innstilling
Spennende innstilling
10 februar 2020
Hovedstyret har gjort enstemmig vedtak om å innstille Bjørn Bjørnø som ny generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn. Valg av generalsekretær gjøres på landsmøtet i Ålesund 5.-7. juni.

Av Roger Dahl

- Jeg ser det som en stor ære og glede at hovedstyret for Det Norske Baptistsamfunn fremmer meg som deres kandidat til å være generalsekretær i Baptistsamfunnet, sier Bjørn Bjørnø i en kommentar til innstillingen, og legger til at det er landsmøtet som velger:

- Det er landsmøtet for Baptistsamfunnet som fatter det endelige vedtaket om hvem de ønsker som sin generalsekretær. Inntil landsmøtet har stemt over mitt kandidatur vil det ikke være naturlig å komme med noen videre kommentarer, sier Bjørn Bjørnø til nettstedet baptist.no

Bjørn Bjørnø vil bli den første generalsekretæren som ikke har vært engasjert innen Baptistsamfunnet fra tidligere. Men relasjonene og båndene mellom Pinsebevegelsen, der Bjørnø har sin bakgrunn, og Baptistsamfunnet er tette og gode,og fordelen ved å ha med seg et "utenfra"-blikk er spennende.

Grundig prosess

Hovedstyret har kommet fram til innstillingen på Bjørn Bjørnø som eneste kandidat etter en lang og omfattende prosess. Det er mer enn to år siden hovedstyret spurte menighetene om råd i forhold til viktige kvalifikasjoner for kirkesamfunnets kommende leder.

Ut fra denne undersøkelsen konkluderte styret at var viktig at generalsekretæren er en åndelig leder, i det ligger det tydelighet basert på en konservativ og troverdig holdning i teologiske spørsmål.

Menighetene var også opptatt av synlighet i menighetene, særlig hos migrantmenighetene. Ha evne til å bygge gode relasjoner, være strategisk i vår tid, og utøve lederskap gjennom å se muligheter, er viktige egenskaper. Men også å ha gjennomføringskraft og få det beste ut av andre medarbeidere. Dessuten ble ord som samlende, brobygger, og hyrdetype trukket fram sammen med evnen til å begeistre.

På våren og forsommeren i fjor kom menighetene med forslag på kandidater.  Etter det startet hovedstyret arbeidet fram mot innstillingen vi nå kjenner. En startet med 24 kandidater, etter forslag fra menigheter, arbeidsgrener og ansatte. En del har selv gitt beskjed om at en ikke anser som aktuell. Andre har i løpet av prosessen blitt valgt bort, før en til annengangs intervju fortsatt satt igjen med to gode kandidater å velge blant. I den siste prosessen med intervju og endelig valg hadde en hjelp fra ekstern konsulent.

Enstemmig hovedstyre

Utvalget innen hovedstyret som har gjort arbeidet med prosessen, har vært tydelig på at en ikke ønsket å innstille flere kandidater. Landsmøtets valg vil bli å godkjenne eller avvise hovedstyrets forslag.

På møtet, 7.-8. februar innstilte et enstemmig hovedstyre Bjørn Bjørnø som sin kandidat. Bjørn Bjørnø har mange år bak seg som pastor innen pinsebevegelsen, og har også en rekke år som generalsekretær i Pinsemisjonen. I vinter fullfører han sin Mastergrad på Menighetsfakultetet og arbeider i et engasjement som pastor i Pinsekirken Nesodden.

Mange baptister vil få anledning å møte Bjørn Bjørnø på lederkonferansen i Drammen, og i forbindelse med landsmøtet i Ålesund. Forutsatt at landsmøtet velger Bjørn Bjørnø til generalsekretær vil han starte opp i sin nye tjeneste etter sommerferien.

 

 

Les også

Roger Dahl

Dette er en ukentlig andakt fra Det Norske Baptistsamfunn. Denne uken er det informasjonsleder, menighetsrådgiver og pastor Roger Dahl som deler med oss.
Les mer

Digitale gudstjenester

Søndag 15. november er det flere av menighetene i de større byene som er forhindret fra å samles til gudstjeneste. Vi har samlet noen av de digitale gudstjenestene som tilbys i dag.
Les mer

Takk og innsettelse

I landsmøtets samling søndag formiddag ble skiftet av generalsekretær markert med takk til Terje Aadne og innsettelse av Bjørn Bjørnø. Se gjerne opptak av gudstjenesten i artikkelen.
Les mer
1 - 3 av 10

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone