– Kristne mer våkne for sitt samfunnsansvar
– Kristne mer våkne for sitt samfunnsansvar
13 januar 2020
Menighetene i Oslo har styrket bevisstheten om sitt ansvar for hovedstaden. Bønn for Oslo har bidratt til dette, mener Hermund Haaland i tenketanken Skaperkraft.

Tekst/bilder: Stein Gudvangen

Haaland er utviklingsleder i Skaperkraft som også er medansvarlig for lørdagens panelsamtale under Bønn for Oslo. Han skal lede samtalen der temaet er hvordan kristne kan ta med seg troen inn i arbeids- og samfunnsliv.

– Skal vi oppfylle vårt forvalteransvar og vårt kulturmandat fra 1. Mosebok, må vi også bry oss om samfunnsutviklingen, sier Hermund Haaland i Skaperkraft.
 

Internt og eksternt

Haaland mener kristne her har både en intern og en ekstern utfordring.

– Den interne kristne utfordringen dreier seg om å hindre frafallet blant unge kristne, sier han og viser til undersøkelser fra USA og Storbritannia. Der har tenketanken Pew Research Center og forskningsinstituttet Barna Group avdekket at så mange som 70 prosent av dem vokser opp i kristne menigheter, ikke tar med seg troen inn i voksenlivet.

– Kristne mer våkne for sitt samfunnsansvar MANGE: Bønnerommet i Filadelfiakirken er stadig i bruk under Bønn for Oslo, selv om det ikke var smekkfullt torsdag ettermiddag. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Haalands inntrykk er at dette tallet er overførbart til norske forhold.

– Jeg tror at noe av grunnen til frafallet er at vi ikke har greid å lage en tilstrekkelig sterk kobling mellom tro og arbeidsliv. Vi må gjøre en «indremedisinsk» jobb for å snu statistikken og skape en helhetlig forståelse av hva evangeliet betyr også for arbeidslivet, sier han.

Videre mener Haaland det er nødvendig med forsterket kristen oppmerksomhet overfor verden utenfor kirkens vegger.

– Hvis vi skal oppfylle vårt forvalteransvar og vårt kulturmandat fra 1. Mosebok om å forvalte jorden, må vi også bry oss om samfunnsutviklingen. Dette handler om å være lys og salt i verden. Dermed handler det også om å løfte fram arbeidets teologi og øke bevisstheten om hvordan menighetene kan bli mer effektive samfunnsaktører.  

Byens behov

– Hva gjør Bønn for Oslo til en god arena å ta opp dette på?

– Bønn for Oslo har vel pågått i en tyve års tid nå, og byens menigheter har i økende grad vendt seg utover mot byen og dens behov. Dette har bidratt til å bevisstgjøre menighetene i Oslo på deres samfunnsansvar, og det er flott å kunne bidra til at Oslo-menigheter styrker sitt fokus på dette området, sier Haaland til Kristelig Pressekontor.  

– Oppvåkning

Til uka starter Studentforum i Trondheim i regi av Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Der får forbindelsen mellom tro, studier og arbeidsliv oppmerksomhet.

– Står vi overfor en ny trend i kristen-Norge?

– Ja, vi har sett en oppvåkning i store deler av kristen-Norge når det gjelder dette, og Laget har vært en pådriver her. Studenforum har truffet en nerve, og dette er veldig viktig om vi skal bevare og utfordre unge voksne kristne, sier Haaland som viser til den britiske professoren Mark Green ved The London Institute for Contemporary Christianity. Han har påpekt det er oppstått et økende skille mellom troen og resten av livet ved at det sekulære og det åndelige er blitt adskilt i hver sin bås.

– Henger dette sammen med den lutherske toregimentslære, eller er det andre årsaker?

– Toregimentslæren har kanskje bidratt til at kristne har skilt mellom troen og verden, men i Jesu kall om å være lys og salt i verden ligger det likevel mer enn nok krutt til at vi kan lage en forbindelse mellom det åndelige og arbeidslivet. Og skal vi redde neste generasjon av evangeliske kristne, må vi bygge en mye sterkere bro mellom troen og vårt hverdagslige arbeid, ikke minst fordi presset på kristne her bare vil øke, mener Haaland.  

20 år

Erik Andreassen er pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem, leder for hovedstadens tverrkirkelige pastorgruppe og for komitéen bak Bønn for Oslo som i år holdes for 20. gang.  

– Kristne mer våkne for sitt samfunnsansvar ENHET: – Enhet trenger ikke innebære enighet, mener Erik Andreassen, leder for Bønn for Oslo. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Han bekrefter at bevisstheten om menighetenes samfunnsansvar er økende.  

– Tidligere ble det bedt mer for det man hadde lyst til. Det var mer spontant. Nå er det mer planmessig og koblet til kirkens oppdrag i verden, som Andreassen uttrykker det. – Vi spør oss mer hva det er Gud vil at vi som kirke i byen skal være opptatt av, og da tenker jeg på hele bredden av byens liv, sier Andreassen til KPK.

En del av dette engasjementet kommer fram ved at det årvisst inviteres en politiker til arrangementet. Årets gjest var helseminister Bent Høie som stilte på morgenmøte og intervju på podiet torsdag. Invitasjonen var ifølge Andreassen nokså spontan etter de siste ukers store oppmerksomhet omkring psykisk helse og selvmord. Høie, som takket ja på kort varsel, repliserte blant annet at bønn er viktig for folkehelsa.    

Katolikkene med

Andreassen vektlegger at Bønn for Oslo skal favne en så stor bredde av den kristne kirkens uttrykk som mulig.

– Vi ønsker å samle alle i byen som kan be i Jesu navn. Derfor har vi tatt grep for å åpne for enda flere enn før. Etter 20 år med hovedsakelig frikirkelige aktører har vi i år for første gang med oss Den katolske kirke som medarrangør. Det er et frampek mot en videre økumenikk, sier Andreassen som legger vekt på at det tverrkirkelige fellesskapet i byen først og fremst er relasjonelt, ikke formelt.

– Får dere kritiske kommentarer til at katolikkene er blitt med?

– Noen er kritiske, men vi har ikke mottatt mye negativ respons. De mest kritiske er nok ikke her og ser ikke på Bønn for Oslo som et sted der de skal være, sier Andreassen som erkjenner at økumenikken er et krevende felt.

Han viser til baptisten Bjørn Olav Hansens tale torsdag kveld. Hansen sa blant annet at kristen enhet handler om å kunne elske sin bror også når man ikke er enig.

– Enhet trenger ikke innebære enighet, mener Andreassen som sier at Bønn for Oslo ikke bare er et bønnefellesskap, men er blitt et møtested for kristne fra ulike kirkesamfunn. Filadelfiakirken i Oslo sentrum er etablert som det faste møtepunktet for Bønn for Oslo, og rundt seg i menighetskafeen ser Andreassen grupper av folk som møtes og snakker sammen over kaffekrusene.

Blant dem som spesielt er trukket inn i fellesskapet i år, er pastorer i hovedstaden mange innvandrermenigheter. Flere av dem var onsdag spesielt invitert til middag i regi av Bønn for Oslo, og ikkevestlige deltakere er godt synlige på alle samlingene i løpet av arrangementet.

Andreassen er generelt godt fornøyd med deltakelsen. På kveldsmøtet onsdag var det helt full i Filadelfias storsal. Da var det 6-700 mennesker til stede. KPK

Les også

Våre tanker og bønner går til de rammede

Hendelser, som i Oslo natt til lørdag 25. juni, skal ikke skje. Vi er sterkt berørt av den forferdelige hendelsen med skyting, drap og mange skadde.
Les mer

Forebygger utenforskap

Ikkevoldsprisen 2022 er tildelt generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (STL).
Les mer

Ukraina-krigen skygger for lidelsene i Myanmar

To kriser samtidig blir fort en for mye. Det merker de i Baptistsamfunnet som på en gang prøver å hjelpe flyktninger både fra Myanmar og Ukraina.
Les mer
1 - 3 av 114
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone