Menighetsrådgiverne i gang
Menighetsrådgiverne i gang
1 august 2019
Fra februar 2019 har Baptistsamfunnets menighetsrådgivere vært i tjeneste for menighetens beste. Menighetene oppfordres til å ta kontakt med sin menighetsrådgiver.

Hermod Bakkevoll har vært ansatt som Distriktsarbeider hos Baptist Nord i 17 år. Erfaringen og nytteverdien etter alle disse årene har inspirert  Baptistsamfunnet til å satse for å dekke inn hele landet med menighetsrådsgivere.

Landsdekkende
Fra februar har Agnar Sæli og Atle Henning Eidem vært ansatt i prosjektstillinger som menighetsrådgivere på Østlandet. Begge har 25 % stilling hver seg.  Dag Eivind Noreid er ansatt i et 50 % vikariat som menighetsrådgiver. Han har ansvar for menighetene i Telemark, på Sørlandet og Vestlandet.

Roger Dahl, som jobber full tid i Baptistsamfunnet bruker en del av stillingen sin som menighetsrådgiver for menighetene i Midt-Norge. Mens menighetene i Nord-Norge har Hermod Bakkevoll som sin menighetsrådgiver. Bakkevoll er fremdeles ansatt av Baptist-Nord, men arbeider som en del av menighetsråd-giverteamet.

Sist, men ikke minst, integrasjonspastor Peter Ngaidam er også knyttet til teamet med menighetsrådgivere, med et landsdekkende ansvar overfor menighetene med bakgrunn fra Burma.

Roger Dahl er koordinator for arbeidet, og leder  arbeidet med Baptistsamfunnets strategiske arbeid for menighetsutvikling.

Oppgaver
I ansvarsområdet til menighetsrådgiverne ligger:

  • Være førstelinje mellom menighetene og kirkesamfunnet
  • Være pådrivere for endringsprosesser og inspirere til nysatsning
  • Være rådgivere
  • Bidra til regionale fellesskap
  • Sikre en god personaloppfølging
  • Være samtalepartner for ansatte
  • I  den grad det er naturlig, kunne avhjelpe pastorale behov i menighetene og bidra til å løse konflikter.

Gode erfaringer
Erfaringene så langt er at menighetsrådgiverne bidrar til gode prosesser.  Og at det tas initiativ til fellesskap mellom de lokale lederne i de ulike regionene.

Satsningen er så langt tidsbegrenset, men erfaringene så langt viser at ordningen med menighetsrådgivere bør fortsett utover det ene året en har gjort avtaler for.  Hovedstyret jobber derfor med ulike finansieringsmodeller for menighetsbaserte tjenester, som menighetsrådgiverne, er en del av.

Informasjon om hvordan en ser for seg å løse finansieringen som et spleiselag mellom menighetene og Baptistsamfunnet ble presentert i landsmøtet.

Bildetekst:
MENIGHETSRÅDGIVERNE—Hermod Bakkevoll, Atle Henning Eidem, Peter Ngaidam, Agnar Sæli, Dag Eivind Noreid og Roger Dahl, ser fram til samarbeid med baptistmenighetene. Foto: Siri D. Fjeldberg

 

 

 

 

Les også

Digitale gudstjenester

Søndag 15. november er det flere av menighetene i de større byene som er forhindret fra å samles til gudstjeneste. Vi har samlet noen av de digitale gudstjenestene som tilbys i dag.
Les mer

Digitale gudstjenester 3. mai

På den fjerde søndagen i påsketiden inviteres det igjen til digitale gudstjenester og samlinger i Medkila kirke og en lang rekke andre av kirkesamfunnets menigheter.
Les mer

Ny medarbeider?

Karrieredagen 11. mars gir menighetene en unik mulighet til å bli kjent med studentene ved Høyskolen for ledesle og teologi. Kanskje menighetens nye medarbeider er blant studentene?
Les mer
1 - 3 av 5

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone