Kirke i en ny tid
Kirke i en ny tid
7 august 2019
Når samfunnet endres må kirkene også endres. Hvordan ser Norge ut om tjue år, og hvordan vil kirkene påvirkes av det? Som baptistkirken i Wedding, Berlin, der klatretårnet står midt i kirkerommet.

Av Roger Dahl

Kirken preges av samfunnet, og når samfunnet endres, vil kirken påvirkes av dette.

Det var utgangspuktet for at organisasjonene Naturlig menighetsutvikling og Norges kristne råd engasjerte seg i spørsmålet.

i løpet av mars var mange kirkelig ansatte og frivillige over landet samlet til ni regionaløkumeniske samlinger for å lære og diskutere hvordan kirkene vil se ut i framtida.

Trenger nytenkning
– Det er vårt mål at disse regionale økumeniske samlingene skal bidra til samtaler på tvers av kirkene om hvordan vi sammen kan møte fremtiden, som felles bærere av den kristne tro og tradisjon i Norge, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd til nettstedet norgeskristnerad.no

Hermansen  understreker videre:

– Vi lever i en tid da vi trenger å tenke nytt om hvordan vi er kirke. Det handler om hva slags aktiviteter vi tilbyr, men også hvordan vi presenterer evangeliet på en troverdig, aktuell og relevant måte for mennesker i dag.

På hver av samlingene ble det delt lokale erfaringer på nye måter å tenke kirke på; kafegudstjenester, søndagsskole i barnehagelokaler, gudstjeneste i bakgården og mye mer.

Kirke i en ny tid

LOKALØKUMENISK SAMLINGER -  Fra samling i Fredrikstad baptistkirke. Foto: Norges kristne råd

Mer informasjon og inspirasjon

Ikke kom, men gå
– Jesus sa ikke kom, men gå ut, sa Biskop Graham Cray på seminarene. Han er biskop i Den anglikanske kirke i England, og har ledet arbeidet med Fresh Expressions of Church. Det er et tverrkulturelt initiativ som består i en måte å tenke kirke på som heier på både tradisjonsrike menigheter som forandrer seg og på nye, uvanlige menighetsplantinger.

Biskop Graham Cray mener at det er viktig å ikke kopiere andres gode tiltak, men å derimot gjøre grundige undersøkelser om hva som trengs i hvert enkelt lokalsamfunn og vurdere hva man som kirke kan gjøre.

Studietur til Tyskland
Atten pastorer og ledere fra Norge var i fjor høst på studietur til Berlin. Gruppa fikk møte spennende nyplantinger og revitaliserte menigheter i byen, og også en gruppe som arbeidet tverrkirkelig. Felles var inspirasjon fra Fresh Expressions  i England.

En inspirasjon som også ledelsen i Baptistsamfunnet hadde tatt til seg:

  – Vi trenger å nå mennesker, vi må dele historien om hvordan Jesus sendte ut disipler. Vi må lære opp mennesker, analysere og se hvordan vi når nabolaget, sa Joachim Gnib, som leder arbeidet med menighetsutvikling i Tyskland.

En av menighetene studiegruppen besøkte var baptistkirken i bydelen Wedding,  en bydel fylt opp av innflyttere fra Tyrkia.   Til slutt måtte menigheten spørre seg selv, hvordan kan vi være en menighet for bydelen og ikke bare for de gamle medlemmene, som bodde alle andre steder i Berlin.

Klatretårn
Spørsmålet har gitt menigheten et helt nytt uttrykk og form.  Midt i kirkerommet står et stort klatretårn. Menigheten har ansatt en diakon, og jobber i et forpliktende program med bydelen, i forhold til sosialt arbeid.

Langsomt, men sikkert, har en sett at en også får nye besøkende til gudstjenestene, og slik sett når nye mennesker. Men form og stil måtte endres for å matche dem som bor i området.

Må tørre
Mange av oss tenker sikkert med skrekk og gru, om det skulle bygges klatretårn i de norske baptistkirkene. Eller om kirkerommet skulle utformes som en kafé. Eller om gudstjenesten skal flyttes til mandag kveld, fordi folket i nabolaget er på tur i helgene.

Det finnes ingen fasitsvar på veien som ligger foran. Det enste som er helt sikkert, er at Norge vil være annerledes om 20 år enn det er i dag. Slik Norge i dag er annerledes enn Norge var for 20 år siden.

Det betyr at vårt arbeid i menighetene også må være i endring, og lederne i menighetene må regelmessig spørre seg selv om  veien videre for menigheten.  Selv om klatretårnet fungerer i Wedding nå, er det ikke sikkert det vil gjøre det om tjue år.

For hver år som går, der vi skriver i våre rapporter at det har vært en jevnt bra år og vi rapporterer en aktivitet som er som tidligere, bruker den samme form og de samme virkemidler som tidligere,  dess viktigere er det at vi spør oss selv om vi fremdeles er relevante for folk rundt kirka vår.  Det var utgangspunktet for samarbeidet Norges kristne råd og Naturlig menighetsutvikling innledet, som handler om å hjelpe kirkene, slik at det kan være relevante kirkefelleskap i Norge også om tjue år.

De to første samlingene var på forsommeren i fjor, med markering av 20-årsjubileet til Naturlig menighetsutvikling og Norges kristne råds kirkelederdag. I vår ble initiativet fulgt opp med ni regionale samlinger rundt i landet.

 

 

 

 

 

 

 

Les også

Uenige i signaler om ny trossamfunnslov

Norges Kristne Råd ser med bekymring på signalene fra styresmaktene om endring av trossamfunnsloven.
Les mer

Gledesmeldinger fra Lillehammer

Rett før jul var det dåp, siden har menigheten skiftet navn og fått nye nettsider.
Les mer

Julehilsen fra generalsekretæren

Julen ringes snart inn og vi har gleden av å publisere generalsekretær Bjørn Bjørnøs julehilsen til alle landets baptister!
Les mer
1 - 3 av 139
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone