uttalelse om rettsikkerhet for konvertitter i Norge
uttalelse om rettsikkerhet for konvertitter i Norge
21 mars 2019
Samlet kirke-Norge krever rettsikkerhet for konvertitter!

Norges Kristne Råd, samlet til rådsmøte i Oslo, 20.-21.mars 2019, uttrykker glede over at norske myndigheter tar på alvor tros- og livssynsfrihet i verden. Vi berømmer et modig og riktig valg om å inkludere arbeidet for tro, tanke og livssynsfrihet i landets utenrikspolitikk og i internasjonalt samarbeid. Dette er vi stolte over, og oppfordrer norske myndigheter til å fortsette med.

Samtidig vil et samlet kirke-Norge uttrykke dyp uro over manglede rettsikkerhet og dårlig behandling av konvertitter i vårt eget land.

Våre menigheter møter mennesker fra ulike verdensdeler og religioner som bestemmer seg for å forlate den religionen de tidligere tilhørte og omvende seg til annen tro. Vi møter mennesker med lovlig opphold, og mennesker som står midt i asylprosessen. Vi blir vitne til at mange menneskeliv forvandles og at mange får en ny start, et nytt liv. Kristne konvertitter har brakt stor glede, iver og fornyelse i våre menighetsfellesskap. De har fått mange nye venner, knyttet kontakter og fått lokal forankring.

Norske myndigheters behandling av konvertittsaker har vært gjenstand for politisk debatt i mange år. Norges Kristne Råds sekretariat har i tett samarbeid med andre kirkelige organisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner arbeidet med å bistå utlendingsforvaltningen. Tross dialog og samtaler, opplever vi fortsatt at norske myndigheter svikter i å gi konvertitter en rettferdig og rettssikker saksbehandling. Asylsøkende konvertitter blir ofte ikke trodd.

Utlendingsmyndighetene må vektlegge vurderinger fra pastorer/prester og ledere i våre menigheter som over tid har fulgt asylsøkerne og vært vitne til deres trosvandring. Vi ser behov for økt kompetanse om religion og konvertering hos utlendingsmyndighetene. Mange aylsøkende konvertitter som sendes ut av landet møtes med valget mellom forfølgelse og å skjule sin tro, noe som strider mot våre juridiske og moralske forpliktelser. Mange overlates til forfølgelse fra familien, lokalsamfunnet, religiøse og politiske aktører i opprinnelseslandet. Dette er alvorlig.

Vi derfor ber norske myndigheter om å sørge for

  • - at ingen konvertitter returneres med risiko for forfølgelse
  • - at følgende tiltak iverksettes i oppfølgingen av Nydalen-plattformen fra 2013 og Granavolden-plattformen fra 2019
    Trosidentitet tas på alvor og i konvertittsaker må man bruke samme metode for risikovurdering og troverdighetsvurdering som i LHBT-saker.Det må gjøres endringer i forvaltningspraksis slik at i konvertittsaker hvor anførslene om konvertering ikke er behandlet av UDI sendes tilbake til førsteinstans (UDI), for å sikre en to-instansbehandling av de nye anførslene.
    I nemdmøter med personlig fremmøte så skal forvaltningen sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst og oppfordre til at menighetsledere som har fulgt klageren og har egnet faglig kompetanse eller pastorer/prester blir innkalt som vitner i møtet.

Les også

Har tro på mer økumenisk samarbeid

En ny rapport fra Norges Kristne Råd viser en stor velvilje til å samarbeide på tvers av ulike kristne kirkesamfunn i Norge til tross for ulik teologi og praksis.
Les mer

Følg utdelingen av Ikkevoldsprisen 2021

12. april kl 14.00 sender vi utdeling av Ikkevoldsprisen 2021 til Safia Abdi Haase fra Halden baptistkirke. Hun er tildelt prisen for sitt store arbeid mot kjønnslemlestelse og annen vold mot kvinner.
Les mer

– Ingen religion sier at kvinner skal utsettes for vold

Den norsk‐somaliske sykepleieren Safia Abdi Haase får Ikkevoldsprisen for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse og annen vold mot kvinner.
Les mer
1 - 3 av 110
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone