Kommer det en ny tese?
Kommer det en ny tese?
19 oktober 2018
Atten norske baptistledere, på studietur til Tyskland, foran døren der Martin Luther slo opp sine 95 teser i 1517.

Av Roger Dahl

Det er ingen grunn til å tro at baptistene kommer med en ny tese, i tillegg til de 95 Luther kom med. Men det var lærerikt å besøke Wittenberg, og de ulike Luther-stedene i byen.

Besøk i Wittenberg var bare en av postene på programmet da 18 baptistledere fra Norge reise til Tyskland mandag 15. oktober, med hjemreise 19. oktober. Hensikten med studieturen var å lære av tyske baptister om arbeid med menighetsutvikling, flerkulturelt arbeid og menighetsplanting. I tillegg ønsket gruppen som reise på tur å lære mer om reformasjonen. Og det er alltid viktig å bygge relasjoner. Det har en gjort også denne uken. Tyren ble til etter initiativ fra predikantforeningen Adelfia.

På studieturen har en blant annet besøkt menighetsplantingen Bruecke i en av Berlins hurtigst voksende bydeler, der det regnes som trendy og utbant, og mange unge mennesker flytter til. Med navnet Bruecke, som betyr Bro forteller en om visjonen som er å være brobygger mellom mennesker og Gud, men også mellom ulike mennesker og grupper i bydelen.

Kommer det en ny tese?

Gruppen har også besøkt en over 100 år gammel menighet, Wedding, som var i ferd med å dø, da en for en del år siden bestemte seg for å være kirke for bydelen, heller enn å være kirke for den type mennesker som hadde gått i menigheten tidligere, og nå bodde rundt i forstedene til Berlin.

I bydelen Wedding er størstedelen av befolkningen innflyttede muslimer. Det betyr at en har et stort sosialt arbeid, ulike tilbud for barn, blant annet med en klatrevegg i kirkerommet, og at en leier ut kirken til en muslimsk forsamling, En har snudd utviklingen i menigheten. Da en reorienterte seg var det rundt 15 aktive igjen. Nå er det over 100 på gudstjenestene og 250 i kontaktnettet. 

Ung baptist besøkte menigheten i Wedding for noen år siden, og utlovet da en påskjønnelse fra Ung baptist til den første norske menigheten som fikk et klatretårn i kirkesalen. Om gaveløftet står ved lag vet vi ikke, men det var inspirerende å se tårnet. Kanskje noen får en idé til nytt tiltak. Hensikten er jo å legge forholdene til rette for at barn, ungdom og foreldrene skal finne veien til kirken.

Det er nok ulike reaksjoner i gruppen på arbeidet og metodene i Wedding. Det er uansett nyttig og lærerikt å få høre erfaringer og se hvordan en kan gjøre ting helt annerledes enn i de fleste andre menigheter, også i Tyskland.

Kommer det en ny tese?

Baptistsenteret i Elstal fikk også besøk. Her møtte en ledere fra Baptistsamfunnet og representanter fra European Baptist Mission International. Grenna Kaiya og Matthias DiChristin.

Baptistsamfunnet i Tyskland har rundt 80.000 medlemmer og 800 menigheter. Og en kan spørre om det er noe å lære for et lite kirkesamfunn fra denne store sammenhengen.

Det er det: Som i Norge er flesteparten av menighetene forholdsvis små. Det vil si med under 100 medlemmer. I tillegg er ikke det norske og det tyske samfunnet så ulikt som en skulle tro. Begge er vesteuropeiske og begge har store innvandrergrupper i storbyene. 

Vi nordmenn, som blir lillebror i sammenhengen, fikk nyte godt av erfaringene som et stor kirkesamfunn, med forholdsvis like menigheter i like sosiale forhold gjør seg. For med åtte ganger flere menigheter blir det selvfølgelig flere erfaringer, som delegasjen fra Norge fikk del i. 

Les også

Sterk oppgang for baptist-folkehøgskole

Oslofjord Folkehøgskole i Bærum har høyere søkertall enn på flere år. Nå håper de på en positiv korona-effekt.
Les mer

Sterk nedgang i kristelig opplæring

Til tross for at flere kristelige aktører har vært flinke til å omstille seg til digitale flater opplever K-Stud en nedgang på over 40 prosent i antall kursdeltagere så langt i år.
Les mer

Nå kan du ta 10 studiepoeng ved HLT hjemmefra

Høyskolen (HLT) utfordrer pastorer og andre ledere til å ta faget «Misjonale menigheter og livslang læring» våren 2020 mens samfunnet rundt er preget av situasjonen med koronaviruset.
Les mer
1 - 3 av 43
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone