Kommer det en ny tese?
Kommer det en ny tese?
19 oktober 2018
Atten norske baptistledere, på studietur til Tyskland, foran døren der Martin Luther slo opp sine 95 teser i 1517.

Av Roger Dahl

Det er ingen grunn til å tro at baptistene kommer med en ny tese, i tillegg til de 95 Luther kom med. Men det var lærerikt å besøke Wittenberg, og de ulike Luther-stedene i byen.

Besøk i Wittenberg var bare en av postene på programmet da 18 baptistledere fra Norge reise til Tyskland mandag 15. oktober, med hjemreise 19. oktober. Hensikten med studieturen var å lære av tyske baptister om arbeid med menighetsutvikling, flerkulturelt arbeid og menighetsplanting. I tillegg ønsket gruppen som reise på tur å lære mer om reformasjonen. Og det er alltid viktig å bygge relasjoner. Det har en gjort også denne uken. Tyren ble til etter initiativ fra predikantforeningen Adelfia.

På studieturen har en blant annet besøkt menighetsplantingen Bruecke i en av Berlins hurtigst voksende bydeler, der det regnes som trendy og utbant, og mange unge mennesker flytter til. Med navnet Bruecke, som betyr Bro forteller en om visjonen som er å være brobygger mellom mennesker og Gud, men også mellom ulike mennesker og grupper i bydelen.

Kommer det en ny tese?

Gruppen har også besøkt en over 100 år gammel menighet, Wedding, som var i ferd med å dø, da en for en del år siden bestemte seg for å være kirke for bydelen, heller enn å være kirke for den type mennesker som hadde gått i menigheten tidligere, og nå bodde rundt i forstedene til Berlin.

I bydelen Wedding er størstedelen av befolkningen innflyttede muslimer. Det betyr at en har et stort sosialt arbeid, ulike tilbud for barn, blant annet med en klatrevegg i kirkerommet, og at en leier ut kirken til en muslimsk forsamling, En har snudd utviklingen i menigheten. Da en reorienterte seg var det rundt 15 aktive igjen. Nå er det over 100 på gudstjenestene og 250 i kontaktnettet. 

Ung baptist besøkte menigheten i Wedding for noen år siden, og utlovet da en påskjønnelse fra Ung baptist til den første norske menigheten som fikk et klatretårn i kirkesalen. Om gaveløftet står ved lag vet vi ikke, men det var inspirerende å se tårnet. Kanskje noen får en idé til nytt tiltak. Hensikten er jo å legge forholdene til rette for at barn, ungdom og foreldrene skal finne veien til kirken.

Det er nok ulike reaksjoner i gruppen på arbeidet og metodene i Wedding. Det er uansett nyttig og lærerikt å få høre erfaringer og se hvordan en kan gjøre ting helt annerledes enn i de fleste andre menigheter, også i Tyskland.

Kommer det en ny tese?

Baptistsenteret i Elstal fikk også besøk. Her møtte en ledere fra Baptistsamfunnet og representanter fra European Baptist Mission International. Grenna Kaiya og Matthias DiChristin.

Baptistsamfunnet i Tyskland har rundt 80.000 medlemmer og 800 menigheter. Og en kan spørre om det er noe å lære for et lite kirkesamfunn fra denne store sammenhengen.

Det er det: Som i Norge er flesteparten av menighetene forholdsvis små. Det vil si med under 100 medlemmer. I tillegg er ikke det norske og det tyske samfunnet så ulikt som en skulle tro. Begge er vesteuropeiske og begge har store innvandrergrupper i storbyene. 

Vi nordmenn, som blir lillebror i sammenhengen, fikk nyte godt av erfaringene som et stor kirkesamfunn, med forholdsvis like menigheter i like sosiale forhold gjør seg. For med åtte ganger flere menigheter blir det selvfølgelig flere erfaringer, som delegasjen fra Norge fikk del i. 

Les også

Nå kan du ta 10 studiepoeng ved HLT hjemmefra

Høyskolen (HLT) utfordrer pastorer og andre ledere til å ta faget «Misjonale menigheter og livslang læring» våren 2020 mens samfunnet rundt er preget av situasjonen med koronaviruset.
Les mer

Nesten 300 til lederkonferansen

Utfordringen i år er Jesu ord: "Følg meg ..." Om du har glemt å melde deg på er det fremdeles mulig å få del i fellesskapet, men ta kontakt om det med en gang.
Les mer

Fram mot 2022

Landsmøtet 2019 ba om at det ble satt sammen et utvalg som skal arbeide med baptistisk identitet, bibelsyn, forståelse av frihet og forpliktelse innen baptistfellesskapet fram til 2022 (BID22).
Les mer
1 - 3 av 41
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone