Europeisk misjonskonferanse til Stavanger
Europeisk misjonskonferanse til Stavanger
28 september 2018
I dag, 28. september, vedtok Europaføderasjonens årsmøte i Lviv, Ukraina, at det inviteres til konferanse i Stavanger 21.-25. juli 2021.

Av Roger Dahl

Bildet er hentet fra det britiske baptistnettstedet Ethicsdaily.com, og er tatt mens delegatene samtalte om mulighetene en slik konferanse gir. På bildet ser vi en del av de vesteuropeiske delegatene.

Konferansen vil bli i Stavanger-Forum, og kirkerommet til Imi Stavanger, med tilstøtende konferansefasiliteter. Som vil gi en god ramme rundt konferansen. Mange av baptistmenighetene i Rogaland har allerede gitt tilbakemelding om at de stiller med frivillige til å gjennomføre konferansen, og en lokal arrangementskomite vil bli etablert i løpet av høsten.

For å få et bærekraftig budsjett på konferansen har Baptistsamfunnets hovedstyre gitt grønt lys for et norsk bidrag på 300.000 kroner i budsjettet. Sammen med internasjonale fondsmidler gjør det at kostnadsnivået for deltakere fra de fattigste landene blir lavt nok til at de vil kunne delta på linje med folk fra de vesteuropeiske landene.

Europaføderasjonen, baptistsamfunnet og den lokale arrangementskomiteen vil samarbeide om planlegging og gjennomføring av konferansen. Konferanselokalene har plass til 1718 deltakere. I motsetning til hva vi har vært vant til på Blink og på landsmøtene, vil en ikke kunne delta på møtene uten at en er påmeldt og registrert. Det er både for å sikre at det er plass til alle tilreisende og for å ivareta sikkerheten til en del av våre gjester som kommer fra områder der det er en større risiko å være kristen enn vi er vant til.

Europaføderasjonen omfatter hele Europa, Midtøsten og de landene i Asia som hørte med til tidligere Sovjetunionen. Dette blir derfor en unik mulighet til å møte folk fra mange ulike steder, dele evangeliet og lære om hvordan evangeliet spres.

Konferansen er omtalt som en misjonskonferanse, fordi evangeliseringsfokuset er så viktig å holde varmt, menighetsplantingene finner sted i hele området, og fordi Jesus utfordrer oss til å «gå ut». Arbeidstittel for konferansen er John 20:21, der vi møter Jesuordet: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.»

Baptistsamfunnets landsmøte vil bli lagt til Stavanger 21. juli 2021. I 2020 blir landsmøtet i Midt-Norge 5.-7. juni, mens det i 2019 blir i Tromsø 5.-7. juli.

 

 

Les også

Øyhopping i nord - fra Sommarøy til Røst

Unik feriemulighet med gode baptistvenner kombinert med landsmøtet i Tromsø
Les mer

Blink er historie - Utfordring for møteplassene

Det var brått og brutalt da hovedstyreleder Magnar Mæland i sin tale til landsmøtet informerte om at det var slutt. Blink 2018 ble siste året. Hva nå?
Les mer

Kort dokumentarfilm om Ung kloster

Ung baptist har tilbudt Ung kloster som boform i flere norske byer siden august 2017. En dokumentar fra første året er tilgjengelig.
Les mer
1 - 3 av 66
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone