Rekordmange til Baptistenes lederkonferanse
Rekordmange til Baptistenes lederkonferanse
5 mars 2018
Etter at Baptistsamfunnet slo sammen sine ulike lederkurs til en større konferanse har det samlede deltakerantallet økt og økt for hvert år.

Av Ingunn Marie Ruud, KPK

Til helgen er det sjette gang Det Norske Baptistsamfunn arrangerer Baptistenes lederkonferanse i Drammen. For sjette året på rad er det ny deltakerrekord.

– Nå har vi over 270 påmeldte. Det er alle typer ledere: barneledere, ungdomsledere, pastorer og andre menighetsledere, forteller informasjonsleder i Baptistsamfunnet, Roger Dahl.

Han tror den jevne økningen i antall deltakere har flere forklaringer.

– Vi har hatt en økning i baptistmenigheter og har tatt inn nye menigheter nesten hvert eneste år de siste 20 årene, men det handler også om at vi for seks år siden startet å tenke lederkonferanse på en ny måte, sier Dahl.

Han forteller at de tidligere hadde en pastorkonferanse for pastorene og noen andre helt sentrale ledere, og en egen lederkonferanse for barne- og ungdomsledere.

– Da vi slo disse to sammen så vi at det ikke bare ble summen av de som deltok der, men allerede første året kom det en del flere fordi de ville være med på det samla lederfellesskapet. Det er en viktig grunn til at det har fortsatt å vokse at vi har fått til det felles fokuset, sier Dahl.

 

Flerkulturelt kirkesamfunn
En stor del av økningen i baptistmenigheter har bakgrunn i innvandring og mange av baptistmenighetene er såkalte migrantmenigheter.

– Kristne som kommer til Norge fra utlandet er ofte baptister, fordi baptistene er så store internasjonalt, sier Dahl og legger til at menighetsplanting er noe Baptistsamfunnet holder ganske høyt.

At Baptistsamfunnet er et flerkulturelt kirkesamfunn med over 30 minoritetsspråklige menigheter, i tillegg til mange menigheter med en stor andel med ikke-vestlig bakgrunn, setter også preg på helgas lederkonferanse.

– Bandet er i år satt sammen av ungdommer fra forskjellige migrantmenigheter og norske menigheter i Oslo-området. Det er også en god gruppe med nye landsmenn blant deltakerne, særlig blant de unge lederne, sier Dahl og legger til:

– Dette har de siste årene vært det mest vellykkede flerkulturelle fokuset vi har hatt og fått til.

Rekordmange til Baptistenes lederkonferanse

FLERKULTURELT KIRKESAMFUNN: Baptistsamfunnet har mange migrantmenigheter og medlemmer med flerkulturell bakgrunn. Det gjenspeiles på lederkonferansen blant annet i lovsangen. FOTO: Baptistsamfunnet


Skapt til fellesskap
Årets lederkonferanse har tema «Skapt til fellesskap», med de tre dimensjonene «fellesskap med Gud», «fellesskap med hverandre» og «fellesskap lokalt og globalt».

– Seminarene vil gå inn på alle de tre dimensjonene. Vi ønsker å bygge fellesskap og identitet blant baptister, forteller Dahl.

I tillegg til talere og seminarholdere fra egne menigheter har Baptistsamfunnet også invitert talere fra andre menigheter som Salt kirken i Bergen og IMI-kirken i Stavanger.

– Vi vil gjerne la oss inspirere av gode ting hos andre, og tror folk fra ulike sammenhenger har mye viktig å kunne dele med oss. Vi er ikke redd for å la oss inspirere av det andre har gjort, sier Dahl.

Det Norske Baptistsamfunn ble etablert i 1879, og er en sammenslutning av selvstendige baptistmenigheter i Norge.  Ved årsskiftet var det 101 menigheter tilsluttet Baptistsamfunnet. Disse har rundt 6400 døpte medlemmer. Når en regner med barn og andre med juridisk tilknytting blir det totale medlemstallet rundt 12.000.  KPK

Les også

De gode voksesmertene

- Vi har nå over 300 studenter på Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT), sier rektor Arne Mella i siste nyhetsbrevet. I nyhetsbrevet deler han ikke bare gleden, men også utfordringen i form av voksesmerter for skolen.
Les mer

Kuttforslag fra regjeringen rammer lokale menigheter

Regjeringen foreslår en nedgang på 10 millioner kr i tilskudd til studieforbundene. Nedskjæringen skal tas fra opplæringstilskuddet og vil derfor ramme kursvirksomheten direkte. For K-stud betyr det en nedgang i tilskudd på ca 800 000 kroner. Det vil si at langt færre kan få støtte til kursene sine.
Les mer

Takk for jobben

Elin Evenrud avsluttet i vår seks års innsats som rektor ved folkehøgskolen. Landsmøtet takket henne med stående applaus.
Les mer
1 - 3 av 44
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone