Daghøyskole for flyktninger og asylsøkere
Daghøyskole for flyktninger og asylsøkere
22 mai 2016
Inspirerende å høre om spennende tiltak på Rjukan. Silje Sjøtveit, diakon i Tinn delte erfaringer på K-studs årsmøte 19. mai.

Av Roger Dahl

Silje Sjøtveit så et potensial. Å arbeide som diakon handler nettopp om å være til hjelp og støtte for grupper som trenger det. På det lokale flyktningmottaket kom det stadig nye grupper inn, og diakon Silje Sjøtveit spurte seg selv hva hun og kirken kunne være for disse.

Tanke ble til handling, kontakt med voksenopplæringen i kommunen og med asylmottaket viste seg at det viktigste var å gi et tilbud til dem som nettopp har ankommet. Altså før norskopplæringen begynte. En søknad om økonomisk støtte ble sendt til myndighetene. Diakonen så for seg en mulighet til å gå opp i stilling fra de halve stillingen hun hadde, men søknaden ble ikke innvilget.

Daghøyskolen ble derfor tilpasset den stillingen Sjøtveit allerede hadde, og en gikk ut med tilbud om sju uker i halvåret med kurs for nye flyktninger. Imidlertid hadde Sjøtveit gjort en jobb med søknaden, slik at grunnlaget fro et godt tilbud var på plass. Viktige byggesteiner i dette er;

 • Legge til rette for mestring og å forebygge traumatisering
 • Fokus på foreldres psykiske helse
 • Erkjennelse av at nåværende livssituasjon spiller minst like stor rolle som eksponering for krigshandling (kan ha større betydning enn tidligere erfaring) i forhold til traumatisering
 • Viktig med god kvalitet på tilbudet som gis (en skal ikke "leke" kurs)
 • Gi hjelp med dagliglivets problemstillinger
 • Modellere god struktur på dagene
 • Gjenskape normalt liv, som er viktig etter traumatisering
 • Et enkelt og rimelig psykososialt tilbud gir stor helseeffekt, ser at det gjør forskjell også med disse få ukene
 • Tilføre ny og relevant kunnskap og sosial støtte av asylsøkernes helse. Tilbyr alle en oppfølgende samtale

Målsettingene for daghøyskolen er blitt til i samarbeid med aktuelle brukere, og de har vært:

 • Dagtilbud
 • Norsktrening
 • Strukturering av dagene
 • Bevisstgjøring av egne ressurser
 • Opplevd mestring og livslyst
 • Dele måltid sammen med andre
 • Sosial støtte
 • Bli kjent med norske samfunnet
 • Få ny og relevant livskunnskap
 • Økt samarbeid mellom kirken, asylmottak og næringsliv

For å få dette bærekraftig i forhold til Sjøtveits halve stilling som diakon var begrensingene viktig. To kurs i året, sju uker med en formiddag fra kl 10-14 hver uke. Det har handlet om praktisk opplæring, for eksempel innen IKT, som praktisk kunnskap om internett, sosiale medier som Facebook, e-post m.m. Om å lære å bruke sansene, sitte igjen med en god følelse, smakt/lukt, musikk, noe godt, frukt, kognitiv undervisning, forming.

Dette arbeidet har påvirket hele menigheten. Asylsøkerne har blitt en del av livsnære grupper og de fortsetter å bli en del av menighetslivet. En asylsøker fikk dratt i gang bønnemøter, som menigheten ikke hadde hatt tidligere. Menigheten er tydelig stolt av dette areidet.

Sjøtveit understreket at det er viktig å gjøre det enkelt for å kunne stå i et slikt arbeid. Erfaringene hun har gjort over noen år deler hun gjerne videre. Det finnes et kurshefte og hun deler gjerne til tilgangen til presentasjoner til sju undervisninger for gruppen og et veiledningshefte for 350 kroner.

Kurset er stønadsberettiget fra K-stud. Lov om voksnes læring gir også rett til gratis undervisningslokaler på skolene om det ikke passer å legge slike samlinger/kurs til egen kirke.

K-stud kan formidle kontakt til Silje Sjøtveit og informere om mulighetene for økonomisk støtte og gratis kurslokaler.

 

Les også

Multikulturelt kirkesamfunn

- Vær en skikkelig kristen, og følg Jesus sammen med mennesker som er annerledes enn deg, sier Sveinung Vaagen, konsulent i Ung baptist.
Les mer

Lederkursene i Ung baptist når bredt

Kursene når bredt i hele miljøet vårt og er med på å bygge nye relasjoner. Fordi disse kursene også involverer veiledere for alle deltakerne, oppnår man en god kontakt mellom generasjonene.
Les mer

Troen først

Gabriel Stephen, som er ungdomspastor i Skien Baptistmenighet, synes det er greit at samfunnet krever noe av trossamfunnene, selv om deres hovedkall ikke er integrering.
Les mer
1 - 3 av 106
1 2 3 4 5 ... 36 Neste

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone