Velkommen til kurset Kvinner i tjeneste
Velkommen til kurset Kvinner i tjeneste
21 mars 2012
En ønsker å sette fokus på kvinner og ledelse i Guds rike. 8.-9. juni inviteres kvinner til to dager med inspirasjon om temaet.
En ønsker å sette fokus på kvinner og ledelse i Guds rike. 8.-9. juni inviteres kvinner til to dager med inspirasjon om temaet. Av Roger Dahl Vi har snakket med Bente Sandtorp, som er initiativtaker til konferansen: - Jeg møter så mange kvinner rundt i menighetene som er ledere, men når jeg snakker med dem sier de at de ”bare ordner opp”, sier Bente Sandtorp og fortsetter: - Jeg ønsker at vi kan inspirerer til å se at det nettopp er ledelse, og at vi skal kunne hjelpe kvinnene til å se sitt potensial. - For det er ikke en bibelsk modell for ledelse. Alle leder vi på ulikt vis, fortsetter Bente Sandtorp. Hva sier Bibelen? I tillegg til fokuset på ledelse, forteller Sandtorp at en kommer til å gå inn i bibeltekstene, for å se på det teologiske rundt kvinner og tjeneste. - For oss baptister har jo ikke teologiske argumenter vært viktige, men jeg erfarer likevel at en del kvinner hos oss har spørsmål rundt tekstene som handler om kvinner og tjeneste. - Dessuten må vi ta inn over oss at Baptistsamfunnet er endret med alle de nye menighetene. Med ulike kulturer blir det også ulike syn, slår Bente Sandtorp fast, og legger til: - I mitt arbeid på Høyskolen har jeg også møtte mange kvinner fra andre kirkesamfunn, der det ofte ikke er en uttalt teologi om dette, men likevel en praksis som fører til at kvinnene ikke blir løftet opp og fram i særlig grad. - Så jeg håper vi hjelpe noen kvinner videre gjennom denne samlingen, understreker Bente Sandtorp som avslutter med å understreke: - Dessuten håper jeg vi kan ha det litt gøy sammen og oppleve et godt fellesskap. Disse møter du Ester Petrenko er gjest. Hun er leder av Latvia Biblical Center sammen med sin mann. Kommer fra Portugal og har en PhD i teologi fra universitetet i Durham i Storbritannia. Latvia Biblical Center samarbeider med Høyskolen for Ledelse og Teologi. Vertskap for konferansen, som arrangeres i fellesskap av Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund, De Norske Baptisters Kvinneforbund og Det Norske Baptistsamfunn er Linda Aadne, pastor i Gardermoen Kristne Fellesskap, La May Chit, student ved Høyskolen for Ledelse og Teologi, Mary Ram Sui, student ved Høyskolen for Ledelse og Teologi og pastor, Sissel Østlien, pastor i Raufoss Baptistmenighet, Ingrid Hartveit Svendsen, menighetsrådsleder i Raufoss Baptistmenighet og Bente Sandtorp, veileder og pastor i Høyskolen for Ledelse og Teologi og Baptistmenigheten HOME. Les brosjyren

Les også

Baptistkvinnenes sommerlotteri

Etter minimale kollekter fra kvinnegruppene rundt i landet denne våren trengs det et løft!
Les mer

Baptist World Alliance om flyktninger

Verdensalliansen bekrefter den bibelske holdningen om flyktninger, som sårbare mennesker, som ofte er ofre for sin tro.
Les mer

115 damer samlet til fest i Trondheim

Baptistkvinnene feiret 100-årsjubileum 2.-4. september. Eventyret startet i Trondheim og feiringen var naturligvis lagt til samme byen og samme kirke.
Les mer
1 - 3 av 29
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone