Det går en vei
Det går en vei
16 juli 2012
”Det går en vei”, var gjenomgangstonen i åpningstalen til Per Øvergaard som er leder av Hovedstyret til Det Norske Baptistsamfunn.
”Det går en vei”, var gjenomgangstonen i åpningstalen til Per Øvergaard som er leder av Hovedstyret til Det Norske Baptistsamfunn. Av Carl Peter Vikdal Med toner fra Maria Menas julesang” Home for Christmas”, innledet Øvergaard det 110'nde landsmøtet for Det Norske Baptistsamfunn. Det går en vei hjem til jul, men det gikk også en vei for 2000 år siden.  Veien til krybba, og gjeternes vei til Jesus.  Det Norske Baptistsamfunn startet ikke ved at noen fant et hefte med Baptistiske kjerneverdier, ei heller ved at noen fant Bibelen. Det Norske Baptistsamfunn startet ved at noen fant Jesus. Noen fant Jesus, - frelseren, og sa ja til hans kall, understreket Øvergaard. Vi som samarbeider om BLINK 2012 har en felles visjon og en felles bønn:
  • At flere mennesker skal komme sammen for å møte og hylle Jesus.
  • At flere mennesker skal komme sammen for å styrke det kristne fellesskapet.
  • At flere mennesker skal få trosstyrkende forkynnelse for vandringen videre gjennom livet.
Per Øvergaard forsatte videre i sin tale med å trekke fram dette med å sette nye spor. Å sette nye sport betyr mulighet til å kunne lykkes eller til å mislykkes. Det går en vei, - inn i framtiden. Den veien heter ikke fortiden, men veien inn i framtiden skal prosjekteres med lærdom fra framtiden. Videre i sin tale tok også Øvergaard seg tid til å kommentere den siste grunnlovsendring. ”Det og skille stat og kirke har vært en viktig sak for oss Baptister. Staten skal ikke favorisere en bestemt kirke, har vi hevdet”.  Og han understreket videre at: ”Den viktigste garantien for at Norge skal ha en levende kristendom i framtiden, er at det i Norge er levende kristne som vil ha mer av Kristus”. Hovedstyrelederen var også meget fornøyd med at det i 2011 var økning i antall dåpshandlinger og at det nå har passert 6000 døpte medlemmer i Det Norske Baptistsamfunn. Mot slutten av talen ble det lagt trykk på hvor viktig hjemmemisjon er. ”Misjon i hjemmene, levende tro, formidles i hjemmene. Den viktigste personen i et barns liv som trosformidler, er mor og far. Viktigere enn presten og viktigere enn ungdomslederen. Dette må hele baptistfamilien stå sammen om”, understreket Øvergaard. Så avsluttet Per Øvergaard hele med talen med å si: ” Det går en vei. Veien heter Jesus Kristus. For Jesus er veien, og han viser veien. Jesus er sannheten og viser sannheten. Jesus er livet og viser oss livet."

Les også

Ungt og engasjert tilskudd til hovedstyret

Har troa på et kirkesamfunn der Jesus står i sentrum og det finnes harmoni på tvers av generasjoner og kulturer.
Les mer

Inspirerende debatt

«Flyktningkrisen» som oppstod i fjor sommer og høst, og måten den er håndtert på i året som har gått utfordrer også baptistene. I landsmøtedebatten ble fokuset satt på vårt møte med dem som kommer til Norge.
Les mer

Påmeldingen til Blink 2015 er i gang

Vi ser fram til flott dager sammen med baptister fra hele landet., Stavern 30. juni til 5. juli.
Les mer
1 - 3 av 40
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone