Ungt og engasjert tilskudd til hovedstyret
Ungt og engasjert tilskudd til hovedstyret
5 juli 2018
Har troa på et kirkesamfunn der Jesus står i sentrum og det finnes harmoni på tvers av generasjoner og kulturer.

Av Siri D. Fjeldberg

22 år gamle Biak Tha Sung Siang Pum  fra Norway Chin Mission Church ble valgt som nytt medlem i hovedstyret i Baptistsamfunnet. Hun tar bachelor i interkulturell forståelse på NLA Høgskolen i Bergen, og vil fra høsten ha en deltidsstilling i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag hvor hun skal ha ansvar for utvekslingsstudentene fra fagskolen, Hald Internasjonale Senter og arrangere misjonsuker på universiteter og høgskoler i Bergen i samarbeid med migrantmenigheter.

- Det er ingen hemmelighet at kirkesamfunnet vårt står ovenfor mange utfordringer, sier Biak Tha Sung Siang Pum. - men, takket være Gud, er vi også utrustet med så mye potensiale. Spørsmålet nå er om vi ser og tar i bruk de gavene og potensialene vi har i Baptistsamfunnet. Min visjon og håp for kirkesamfunnet vårt er at, i en tid som dette, det skal tennes en brann for Jesus hos ungdommene og brannen skal holdes levende hos de eldre. Et kirkesamfunn der Jesus-kulturen står i sentrum og Han blir feiret i alle farger, former og fasonger!

I tillegg ble Lillian K.Thoresen fra Haugesund valgt inn som nytt styremedlem og  Magnar Mæland fra Ålgård gjenvalgt som leder. Tidligere hovedstyremedlem Egil Sagen fra Trondheim ble valgt inn som 1. vara.

Les også

Inspirerende debatt

«Flyktningkrisen» som oppstod i fjor sommer og høst, og måten den er håndtert på i året som har gått utfordrer også baptistene. I landsmøtedebatten ble fokuset satt på vårt møte med dem som kommer til Norge.
Les mer

Påmeldingen til Blink 2015 er i gang

Vi ser fram til flott dager sammen med baptister fra hele landet., Stavern 30. juni til 5. juli.
Les mer

Evaluerer fast stevnested!

Etter tre år med sommerstevne på samme sted er det tid for evaluering av ordningen!
Les mer
1 - 3 av 23
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone