Ålgård Baptistmenighet styrker pastorteamet ytterligere
Ålgård Baptistmenighet styrker pastorteamet ytterligere
13 mai 2015
Anders Undheim, som har bakgrunn fra pinsebevegelsen, er ansatt som medpastor.
Anders Undheim, som har bakgrunn fra pinsebevegelsen, er ansatt som medpastor. Av Roger Dahl Det er hovedpastor i Ålgård Baptistmenighet Magnar Mæland som forteller dette til nettstedet baptist.no.  Han forteller at Anders Undheim tidligere har vært pinsepastor, at han driver regnskapsfirma, og er ansatt i en engasjementstilling i 40 prosent. Undheims oppgaver vil være lederoppfølging, administrasjon, voksent nærvær i barne- og ungdomsarbeidet og på leirene, i tillegg til forkynnelse. Mæland er hovedpastor, og har blant annet ansvar for ledelse og menighetsutvikling, personalansvar for staben og kirklige handlinger. Han har tatt over ansvaret i Ålgård i løpet av vinteren, og vil inntil videre dele tiden med jobb som pastor i Stavanger Baptistmenighet, der en er på leting etter hans etterfølger. Ålgård Baptistmenighet har i tillegg til Mæland og Undheim Inger-Lise Salvesen ansatt som pastor med ansvar for ungdom. Gunn Rita Nedrebø, Ella Helland og Camilla Oseland er også ansatt i ulike stillingsstørrelser som menighetsarbeidere, med ansvar for barn og unge, og smågruppearbeid. I Stavanger Baptistmenighet er Espen Thilesen ansatt som ungdomspastor.      

Les også

Vil tenke helhet

Kenneth Manuel Innvær Andersen, nyansatt ungdomspastor i Ålgård Baptistmenighet, ønsker å se helhet mellom generasjoner i menigheten, i menighet – hjem samarbeidet og mellom kirkene på Ålgård og i Rogaland.
Les mer

Juletremisjonen

Også i 2018 selger baptistene på Ålgård juletrær til inntekt for misjonen i Kongo, noe avisen Dagen har lagt merke til.
Les mer

Ting blir ikke akkurat som vi har tenkt

Hovedstyrets leder, Magnar Mæland, snakket om nødvendig forandring i talen sin til Baptistenes Landsmøte i Stavern.
Les mer
1 - 3 av 38
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone