Disclaimer (Presisering og ansvar)
Disclaimer (Presisering og ansvar)

Din tilgang til og bruk av innholdet på https://baptist.no/ og https://intranett.baptist.no/ er underlagt følgende vilkår og betingelser:

 

VILKÅR OG BETINGELSER

Korrekt informasjon

https://baptist.no/ og https://intranett.baptist.no/ er under konstant utvikling, og innholdet på nettsiden inneholder kan endres uten varsel. Mens DNB gjør sitt ytterste for å sikre at innholdet på https://baptist.no/ og https://intranett.baptist.no/ er korrekt, kan DNB ikke godta ansvaret for nøyaktigheten av alt innhold på et gitt tidspunkt.

Sikkerhet

DNB gjør sitt ytterste for å sikre at datamaskininfrastrukturen er fri for virus, men tar ikke ansvar for skade forårsaket av virus som er anskaffet via baptist.no / intranett.baptist.no.

Personlig ikke kommersiell bruk

Du kan laste ned, dele, kommentere på, referere til eller skrive ut informasjon fra dette nettstedet for personlig ikke-kommersiell bruk.

Kommersielle formål

Du kan ikke distribuere eller bruke innholdet fra dette nettstedet for kommersielle formål, medregnet tekst, bilder, lydfiler og video uten skriftlig tillatelse fra DNB. Du bør regne med at alt du ser eller leser på dette nettstedet er beskyttet av kopirettigheter med mindre annet er gjort kjent, og kan ikke benyttes med unntak av det som står beskrevet i disse vilkår og betingelser eller i teksten på nettstedet, uten skriftlig tillatelse fra DNB.

Varemerket

Logoen, navnet og all grafikk på baptist.no / intranett.baptist.no er varemerker for DNB. Bruk, reproduksjon, kopiering eller omfordeling av varemerker, uten skriftlig tillatelse fra DNB er forbudt. Alle andre varemerker eller servicemerker som vises på nettstedet, er merkene til deres respektive eiere.

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone