Baptistenes eiendomsdrift
Baptistenes eiendomsdrift
Eiendomsselskapet som har ansvar for drift og videre utvikling av skoleeiendommene baptistene har på Stabekk.

Eiendomsselskapets formål er å sikre at kirkesamfunnets skolevirksomhet har gode og egnede lokaler.

Kontakt: Styreleder Lars Hovland

Illustrasjonsbildet viser eiendommen i Mchelets vei 62 på Stabekk fra hagen.

 

 

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone