Åmli Karen Baptistmenighet er en karensktalende menighet som ble stiftet i 2008.

De møtes til gudstjenester i hjemmene søndager kl 11.00.

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone