Bergen Baptistmenighet er en fargerik og flerkulturell storbymenighet!

Bergen Baptistkirke flyttet i år 2000 inn i nybygg på Slettebakken i Bergen, omgitt av store bolig- og friområder, kjøpesenter, idrettsanlegg, bybane, skoler og barnehager. Menigheten har opplevd en sterk utvikling ikke minst på grunn av tilstrømning av troende fra mange land. Våre største innvandrergrupper er fra Burma, Vietnam, Sri Lanka og baltiske land. 

Satsingsområder i menigheten er for tiden:

  • Bønnetjeneste
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Sang- og musikktjeneste
  • Flerkulturelt samarbeid

Vi deltar i Det Norske Baptistsamfunns misjonsarbeid, men er også engasjert i hjelpearbeid initiert av egne medlemmer.

Kontakt e-post:kontor bergenbaptist
Mobiltelefon:+47 473 09 717
Post:
Boks 2549 Slettebakken
5823 BERGEN
Norge
Besøk:
Wilhelm Bjerknes vei 16
5081 BERGEN
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone