Bethlehem Chin Church er en Chin talende menighet på Moi i Rogaland.

Menigheten har mange barn og unge, og samles til gudstjeneste og søndagsskole hver søndag. Foreløpig leier de plass for møtene, men er i prosess med å kjøpe sitt eget kirkebygg.

Bildet er fra stiftelsesfesten og er lånt fra Lund kommunes nettsted.

Kontakt e-post:okevanlian
Mobiltelefon:+47 401 71 822
Postadresse:
Lundheimsveien 26
4460 MOI
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone