Bethlehem Chin Church er en Chin talende menighet på Moi i Rogaland.

Menigheten har mange barn og unge, og samles til gudstjeneste og søndagsskole hver søndag. Foreløpig leier de plass for møtene, men er i prosess med å kjøpe sitt eget kirkebygg.

Bildet er fra stiftelsesfesten og er lånt fra Lund kommunes nettsted.

Kontakt e-post:okevanlian
Mobiltelefon:+47 401 71 822
Postadresse:
Lundheimsveien 26
4460 MOI
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone