Beersheba Karen Baptist Church er en karensktalende menighet i Ålesund.

Menigheten ble etablert i 2011 og har ca 57 medlemmer. Det er mange barn og unge i menigheten som både har søndagsskole og gudstjenester hver søndag. Det er egen kvinnegruppe og egen mannsgruppe.  Ungdomsgruppa er aktiv med 15-16 stykker. De har ofte ansvar for å lede lovsang på gudstjenestene. Hvert år er det felels møter med de to andre baptistmenighetene i Ålesund.  Menigheten støtter misjonsarbeid blant Karen-folk i Burma.

 

Kontakt e-post:bkbc alesund2011
Mobiltelefon:+47 477 02 109
:+47 70140722
Post::
Nørvegt. 10a
6008 ÅLESUND
Norge

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone