Ålesund Baptistmenighet ble stiftet i 24. juni 2006 og tatt opp i Baptistsamfunnet på landsmøtet 2007.

Menigheten ledes av pastor Ivar Eidsvik og medleder Harald Wold. Ålesund Baptistmenighet ble til med base i en husgruppe med rundt ti medlemmer og en del nyinnflyttede flyktninger fra Burma. Ved etableringen av menigheten var det et tydelig ønske om å være et viktig supplement til de andre menighetene i byen. I itllegg til å ivareta baptister fra Burma, som hadde flyttet til Ålesund. Mange, spesielt innflyttere fra Burma, kom til de første årene, og Ålesund Baptistmenighet ble raskt en forholdsvis stor menighet.

Senere har størstedelen av de burmesiske baptistene etablert egne Chin- og Karenmenigheter i byen. Ålesund Baptistmenighet, som ved stiftelsen hadde 17 medlemmer, har på tross av at mange gikk til de nye menighetene hatt et godt fotfeste i byen.

Kontakt e-post:post
:+47 467 74 521
Besøk:
IOGT
Keiser WIlhelms gt 7
6003 ÅLESUND
Norge
Post:
Postboks 7547
6022 ÅLESUND
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone