Ålesund Baptistmenighet ble stiftet i 24. juni 2006 og tatt opp i Baptistsamfunnet på landsmøtet 2007

Menigheten ledes av pastor Ivar Eidsvik. Ålesund Baptistmenighet ble til med base i en husgruppe med rundt ti medlemmer og en del nyinnflyttede flyktninger fra Myanmar. Ved etableringen av menigheten var det et tydelig ønske om å være et viktig supplement til de andre menighetene i byen. I itillegg til å ivareta baptister fra Myanmar, som hadde flyttet til Ålesund. Mange, spesielt innflyttere fra Myanmar, kom til de første årene, og Ålesund Baptistmenighet ble raskt en forholdsvis stor menighet.

Senere har størstedelen av baptistene fra Myanmar etablert egne Chin- og Karenmenigheter i byen. Ålesund Baptistmenighet, har på tross av at mange gikk til de nye menighetene hatt et godt fotfeste i byen, og samles i Den Indre Sjømannsmisjonens lokaler i Torghallen til møte og fellesskap på lørdags ettermiddag og kveld.

Kontakt e-post:alesund baptist
:+47 416 41 680
Besøk:
Torghallen
Nedre Strandgt 5
Ålesund
Norge
Post:
Postboks 7547
6022 ÅLESUND
Norge

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone