Sandsvær Baptistenighet, som ble stiftet i 1885 har lokalisert sitt arbeid til Hvittingfoss. Ny kirke stod i 1986 ferdig etter iherdig dugnadsinnsats.

Menigheten samles til gudstjeneste eller møte annen hver søndag. Misjonsforeningen Stjernen samles annen hver torsdag.Midler samles inn både til ytre- og indremisjonen. Den årlige misjonsmessa i november samler mange av bygdas befolkning, så interessen for for misjon er levende. Annen hver torsdag har vi samling med bibel og bønn.

Barne- og ungdomsarbeidet drives i fellesregi sammen med de andre menighetene / kirkene i bygda. Det økumeniske samarbeidet fungerer svært godt i Sandsvær.

Gjennomsnittsalderen er relativt høy ,men vi ønsker å rette blikket fremover og oppover til Menighetens Herre, Jesus kristus.

Elsa J. Paulsen er menighetens pastor.

 

Kontakt e-post:solblix
Kontakt e-post:elsapaul
:+47 911 18 047
Besøk:
Sentrumsveien 45
3647 HVITTINGFOSS
Norge
Post:
Postboks 73
3647 HVITTINGFOSS
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone