Baptistmenigheten i Rana ble stiftet i 1971. Da hadde Baptistsamfunnet i løpet av få år bygget opp et menighetssenter med kirke og barnehage i bydelen Grubhei. Barnehagen er senere solgt.

Menigheten har periodevis drevet et omfattende arbeid, mens det i andre perioder har vært forholdsvis lite i omfang. En har den siste tiden fått kontakt med mange nye landsmenn.

I dag er det omkring 22 medlemmer, som samles regelmessig til søndagsmøter. Menigheten arrangerer hvert år inspirasjonsstevner.
Menighetens forstander er Otto Danielsen.

Kontakt e-post:vika48
Mobiltelefon:97191977
Besøk:
Damveien 7
8610 MO I RANA
Norge
Post:
Postboks 1105
8602 MO I RANA
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone