Baptistmenigheten i Larvik samles regelmessig til samlinger på mandagskveldene.

Larvik Baptistmenighet ble stiftet i 1931. Larvik var likevel et av de første stedene i landet med baptistvirksomhet. Allerede 21.oktober 1860 ble tre troende døpt i Larvik, og 14.november blir det stiftet menighet med tre medlemmer.

Siden har det vært varierende aktivitet med kirkebygg på flere steder i byen, og menigheten holder idag til på Torstrand, som tradisjonelt har vært et arbeiderstrøk sørøst for sentrum.

Menigheten ønsker å være et åpent og inkluderende fellesskap med en uformell stil og atmosfære. Vi ønsker å oppmuntre alle til å delta med sine gaver og egenart. Vi vil at menigheten skal være en arena for personlig utvikling og velsignelse, og for å bygge Kristi legeme på jord.(1.Kor.14,26.)

Vi har av praktiske årsaker valgt å ha møtene våre på mandags kveldene, hvor vi deler på ansvar for tale og ledelse. Vi inviterer ofte talere utenfra menigheten. Arild Knut Normannseth er menighetens pastor.


 

 

Kontakt e-post:arinorm
Mobiltelefon:+47 981 86 644
Besøk:
Ryes gate 22
3263 LARVIK
Norge
Post:
c/o Normannseth
Hagtvetveien 80
3270 LARVIK
Norge

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone