Bø Baptistmenighet er en liten og aktiv menighet ytterst i Vesterålen.

Menigheten som ble stiftet i 1917 har omkring 26 medlemmer.

I tillegg til søndagsmøter driver menigheten en  kvinneforening og har ulike sangkrefter.

Arbeidet er lokalisert rundt kirken som ligger i bygda Lokkøy i Bø.

Almar Martinsen er menighetens forstander.

8470 Bø i Vesterålen.
Tlf. 909 36 446

 

:+47 909 36 446
Besøk: :
Lokkøy
8470 BØ I VESTERÅLEN
Norge
Post: :
c/o Almar Martinsen
Bøveien 10
8470 BØ I VESTERÅLEN
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone