Ballangen-Narvik Baptistmenighet ønsker deg velkommen til fellesskap.

Helt fra 1924 har det vært en egen baptistmenighet i Ofoten. I mange år med kirke og den største delen av virksomheten i Narvik.

Etter hvert ble hovedtyngden av virksomheten knyttet til Ballangen og kirken i Vassli, som ligger noen kilometer sør for Ballangen.

Ingrid Lindberg er pastor for menigheten.

 

Kontakt e-post:kir-dani
Besøk:
Vassli
8540 BALLANGEN
Norge
Post:
Postboks 98
8540 BALLANGEN
Norge

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone