Velkommen til Aune Baptistmenighet

Menigheten som ble stiftet i 1887 driver sin virksomhet i den lille bygda Aune helt nord på Hinnøya i Harstad Kommune. Menighetens bedehus er det eldste frikirkelige bedehuset i Nord-Norge, og ble oppført allerede i 1857. Menigheten har omkring 25 medlemmer.

Menigheten har følgende virksomhet:

  • Gudstjenester
  • Kvinneforrening
  • Ungdomsklubb
  • Søndagsskole
  • Manilahjelpen

Menigheten er også støttespiller for Gatekirka.

Bård Jørgen Kollbotn er menighetens forstander.

Kontakt e-post:kollbotn
Mobiltelefon:+47 959 16 676
Besøksadresse:
Aune
9402 HARSTAD
Norge
Postadresse:
c/o Kollbotn
Asurveien 6c
9409 HARSTAD
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone