Velkommen til Aune Baptistmenighet

Menigheten som ble stiftet i 1887 driver sin virksomhet i den lille bygda Aune helt nord på Hinnøya i Harstad Kommune. Menighetens bedehus er det eldste frikirkelige bedehuset i Nord-Norge, og ble oppført allerede i 1857. I 2017 hadde menigheten 130 års jubileum og bedehuset ble 160 år. 

Menigheten har følgende virksomhet:

  • Gudstjenester
  • Kvinneforrening

Menigheten er også støttespiller for Gatekirka.

Bård Jørgen Kollbotn er menighetens forstander.

Kontakt e-post:kollbotn
Mobiltelefon:+47 959 16 676
Besøksadresse:
Aune
9402 HARSTAD
Norge
Postadresse:
c/o Kollbotn
Asurveien 6c
9409 HARSTAD
Norge

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone