Skien Baptistmenighet, landets største og eldste baptistmenighet.

Skien baptistmenighet ble stiftet i Zimmer-manngården i Porsgrunn den 22. april 1860 med 8 troende døpte medlemmer. I løpet av 1861 og 1862 ble virksomheten mer og mer lagt til Skien, og menigheten fikk navnet «Baptistmenigheten i Porsgrunn, Solum og Skien». Den er Norges første og eldste baptistmenighet.

 Menigheten har rundt 300 medlemmer, hvorav de fleste bor i Skien og dens nabokommuner. I tillegg har menigheten en rekke juridiske medlemmer (menighetsbarn som ikke er døpt) og venner som er engasjert i menighetens virksomhet.

 Menigheten har et demokratisk styresett, med menighetsmøtet som øverste beslutningsorgan. Her har alle medlemmer forslags- og stemmerett.  

Kontakt e-post:skien
Arbeid:+47 35 52 90 00
Adresse:
Herman Baggersgt. 1
3717 SKIEN
Norge
Vidar  Bergsland

Vidar Bergsland

Pastor
Kontakt e-post:vidarprest
Mobiltelefon:+47 415 59 303

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone