Tro
Tro
8 desember 2023
Vi er Jesu etterfølgere med en tro på Jesus som former hele livet!

Vi er Jesu etterfølgere

Mål: Vi har en tro på Jesus som former hele livet

  • Disippelgjøring
  • Spiritualitet

 

Område

Hva

Hvordan

Disippelgjøring

Trosopplæring: Bidra til at hjem og menighet samarbeider

Bruke f.eks. «Levende Tro» og
«Gi Jesus videre»

Disippelgjøring

Systematisk bibelundervisning og trening i praktisk kristenliv og verdisett

Bruke Bibelen
Bruk av ulike verktøy som f.eks.
«RIK-Bibellesning» m.m.

Disippelgjøring

Leirer og konferanser som gode arenaer for disippelgjøring og omvendelse

Samarbeid med Ung baptist om leirer

Spiritualitet

Bibel og bønn er en grunnpilar i troslivet

Modellere ulike former for bønn

Spiritualitet

Nådegaver i funksjon

Hjelpe mennesker å finne sine nådegaver

Spiritualitet

Gi rom for ulike trosspråk/trosuttrykk

Veiledning, retreat, modellering i fellesarrangement

Les også

Bente ba til Gud om å få ikke-kristne venner

– Integrering skjer når man lever livene sine sammen, sier baptistpastoren Bente Sandtorp som ville ut av kristenbobla. Dermed startet hun like godt sin egen menighet.
Les mer

Gledesmeldinger fra Lillehammer

Rett før jul var det dåp, siden har menigheten skiftet navn og fått nye nettsider.
Les mer
1 - 2 av 2

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone