Lederkonferansen 2023
Lederkonferansen 2023
13 mars 2023
Nesten 300 var samlet til Baptistenes Lederkonferanse 10.-12. mars. Inspirerende forkynnelse, god lovsang og jubileumsfeiring for Ung Baptist. På bildet omsluttet forsamlingen Vicky og Dewin Grey i bønn.

Av Roger Dahl

Det er tre år siden sist det var mulig å arrangere lederkonferanse, og mange var på forhold spente på hva to år med pandemi ville bety. Det var helt unødvendig. Oppslutningen var like god som på konferansen i mars 2020, stemningen var minst like god og Gud hadde viktige ting å dele med baptistene i Norge på årets konferanse.

Tema for konferansen var "Å være kirke i et multietnisk samfunn". Hovedtesen er at kirkene må gjenspeile samfunnet som er rundt kirkene, og det er i større eller mindre grad multietnisk  i hele landet. Både Sveinung Vaagen, som talte søndag formiddag, og Derwin Grey, som var hovedtaler på konferansen, utfordret på temaet, begge understrekte det bibelske perspektivet om at alle hører sammen i Guds familie. "Her er ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne" som Paulus oppsummerer i Galaterne 3,28 er blant tekstene som understreker samhørighet. Derwin utfordret også tydelig på livet i relasjon til Gud.

Årsmøtet i Ung Baptist vedtok å bli medeier i Bibelskolen LINK i Stavanger da en tror det er viktig å ha et bibelskoletilbud i tillegg til teologistudiene ved Høyskolen for Ledelse og Teologi. David Hetland Siraj som er rektor ved skolen deltok på lederkonferansen og presenterte skolen i årsmøtet. Lørdag kveld handlet det om Ung Baptist og jubileumsfeiring. Pandemiavbruddet fratok oss muligheten for å feire 100-årsjubileum i fjor, men 101-årsjubileum er ikke dårligere. Festledere var Thaku Lian og Kjell EInar Mong Granholt. Det var blikk tilbake til starten i 1922, flere fortalte hva Ung Baptist har betydd i deres liv, og vi fikk del i bredden av dagens Ung Baptist gjennom fortellinger,sang og dans.

Bawi HT Sung ledet lovsangen på konferansen, sammen med seg hadde han dyktige sangere og musikere fra ulike menigheter. Sissel-Merete Berg og Sung Chin Par ledet fellessamlingene.

Deltakere fra Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får reisestøtte til konferansen. Reiseregningsskjema finnes nederst i saken. Frist for innsending til Roger Dahl er 31. mars.

 

 

 

Relaterte dokumenter

Les også

Nesten 300 til lederkonferansen

Utfordringen i år er Jesu ord: "Følg meg ..." Om du har glemt å melde deg på er det fremdeles mulig å få del i fellesskapet, men ta kontakt om det med en gang.
Les mer

Følg lederkonferansen på nett

Vi sendte direkte fra kveldsmøtene på lederkonferansen.
Les mer

Planlegg for Lederkonferansen 2016 allerede nå!

Sett av 11.-13. mars 2016 til inspirerende konferansedager med baptistledere fra hele landet.
Les mer
1 - 3 av 3

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone