Lederkonferansen 2023
Lederkonferansen 2023
13 mars 2023
Nesten 300 var samlet til Baptistenes Lederkonferanse 10.-12. mars. Inspirerende forkynnelse, god lovsang og jubileumsfeiring for Ung Baptist. På bildet omsluttet forsamlingen Vicky og Dewin Grey i bønn.

Av Roger Dahl

Det er tre år siden sist det var mulig å arrangere lederkonferanse, og mange var på forhold spente på hva to år med pandemi ville bety. Det var helt unødvendig. Oppslutningen var like god som på konferansen i mars 2020, stemningen var minst like god og Gud hadde viktige ting å dele med baptistene i Norge på årets konferanse.

Tema for konferansen var "Å være kirke i et multietnisk samfunn". Hovedtesen er at kirkene må gjenspeile samfunnet som er rundt kirkene, og det er i større eller mindre grad multietnisk  i hele landet. Både Sveinung Vaagen, som talte søndag formiddag, og Derwin Grey, som var hovedtaler på konferansen, utfordret på temaet, begge understrekte det bibelske perspektivet om at alle hører sammen i Guds familie. "Her er ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne" som Paulus oppsummerer i Galaterne 3,28 er blant tekstene som understreker samhørighet. Derwin utfordret også tydelig på livet i relasjon til Gud.

Årsmøtet i Ung Baptist vedtok å bli medeier i Bibelskolen LINK i Stavanger da en tror det er viktig å ha et bibelskoletilbud i tillegg til teologistudiene ved Høyskolen for Ledelse og Teologi. David Hetland Siraj som er rektor ved skolen deltok på lederkonferansen og presenterte skolen i årsmøtet. Lørdag kveld handlet det om Ung Baptist og jubileumsfeiring. Pandemiavbruddet fratok oss muligheten for å feire 100-årsjubileum i fjor, men 101-årsjubileum er ikke dårligere. Festledere var Thaku Lian og Kjell EInar Mong Granholt. Det var blikk tilbake til starten i 1922, flere fortalte hva Ung Baptist har betydd i deres liv, og vi fikk del i bredden av dagens Ung Baptist gjennom fortellinger,sang og dans.

Bawi HT Sung ledet lovsangen på konferansen, sammen med seg hadde han dyktige sangere og musikere fra ulike menigheter. Sissel-Merete Berg og Sung Chin Par ledet fellessamlingene.

Deltakere fra Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får reisestøtte til konferansen. Reiseregningsskjema finnes nederst i saken. Frist for innsending til Roger Dahl er 31. mars.

 

 

 

Les også

Recap fra Baptistenes lederdager

Se filmen vi har satt sammen. I februar/mars inviterte vi til fem lederdager spredt rundt i hele landet. 400 personer ble utrustet og inspirert i samlingene der bibelordet stod sentralt.
Les mer

Nesten 300 til lederkonferansen

Utfordringen i år er Jesu ord: "Følg meg ..." Om du har glemt å melde deg på er det fremdeles mulig å få del i fellesskapet, men ta kontakt om det med en gang.
Les mer

Følg lederkonferansen på nett

Vi sendte direkte fra kveldsmøtene på lederkonferansen.
Les mer
1 - 3 av 4

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone