Bibelleseplan og bønneemner i fastetiden
Bibelleseplan og bønneemner i fastetiden
24 februar 2022
Askeonsdag innleder fastetiden, en tid for refleksjon, fornyelse og bønn. Du inviteres til å forberede deg for feiringen av Jesu oppstandelse. Gjennom 40 ukedager og 6 søndager i fastetiden leser vi oss frem til selve høydepunktet i historien, da alt forandres, da død blir til liv! Bibelleseplanen er tematisk basert og følger de ulike uketemaene i Det Norske Baptistsamfunns fastekalender 2022. Du inviteres til å lese Bibelens tekster, be over bønneemnene, reflektere og la deg fylle av Guds nærvær og kraft.

Last ned bibelleseplanen i PDF: Bibelleseplan med bønneemner fasten 2022

 

Uke 1

Guds nærvær. 

Fra distraksjon til tilstedeværelse.

2.3 Askeonsdag:         Evangeliet etter Matteus 6, 16-18
3.3 Torsdag:                Jakobs brev 4, 8 
4.3 Fredag:                 1. Johannes brev 4, 10
5.3 Lørdag:                 Jesaja 43, 4a

Bønnemner.

 1. Be for Tyrkia
  1. Be for menighetsplantingen i Ismir
  2. Be for de kristne i landet og menighetenes arbeid
  3. Be om at flere mennesker skal få møte Jesus Kristus som sin frelser
 2. Be for tros- og ytringsfriheten både i Norge og Internasjonalt
 3. Be om fred for Ukraina og beskyttelse over sivilsamfunnet

Personlig

 • Be om Guds nærvær
 • Innvie oss som enkeltpersoner til Gud
 • Be for noen ved navn som du kjenner som enda ikke tror 

Fellesskapet

 • Innvie oss som fellesskap til Gud og be om enhet
 • Be om arbeidere til Guds rike
 • Be om at vi skal få nå ut med evangeliet til de som ikke tror

 

Uke 2

Sabbat.

Fra utslitt til hvile.

6.3 Søndag:                1. Mosebok 2, 2-3 
7.3 Mandag:                2. Mosebok 20, 8-11 
8.3 Tirsdag:                 3. Mosebok 16, 31 og 23, 3
9.3 Onsdag:                Evangeliet etter Matteus 11, 28-30
10.3 Torsdag:              Evangeliet etter Markus 6, 30-32

11.3 Fredag:                Hebreerne 4, 1-11
12.3 Lørdag:                Salme 23

Bønneemner.

 1. Be for Myanmar
  1. Be om fred og rettferdighet
  2. Be for de som lider nød og har mistet sine kjære i krigen
  3. Be for de kristne i landet og menighetenes arbeid
  4. Be om at flere mennesker skal få møte Jesus Kristus som sin frelser
 2. Be for BID-prosessen
  1. Be for arbeidsgruppen
  2. Be for høringsrundene
  3. Be for Landsmøte 2022
 3. Be om fred for Ukraina og beskyttelse over sivilsamfunnet

Personlig

 • Stole på at Gud har kontroll så jeg kan hvile i han.
 • Innvie oss som enkeltpersoner til Gud
 • Be for noen ved navn som du kjenner som enda ikke tror 

Fellesskapet

 • Innvie oss som fellesskap til Gud og be om enhet
 • Be om arbeidere til Guds rike
 • Be om at vi skal få nå ut med evangeliet til de som ikke tror

 

Uke 3

Enkelhet. 

Fra stadig mer – til nok.

13.3 Søndag:             Evangeliet etter Matteus 6, 33-34
14.3 Mandag:            Salme 24, 1 
15.3 Tirsdag:            
Paulus' første brev til Timoteus 6, 6-12
16.3 Onsdag:            Evangeliet etter Lukas 16, 1-13 
17.3 Torsdag:            Jakobs brev 5, 1-6
18.3 Fredag:             
Paulus' første brev til Timoteus 6, 17-19 
19.3 Lørdag:              Evangeliet etter Lukas 12, 13-21

Bønneemner:

 1. Be for Etiopia/Eritrea
  1. Be om fred og rettferdighet
  2. Be for de som lider nød og har mistet sine kjære i krigen
  3. Be for de kristne i landet og menighetenes arbeid
  4. Be om at flere mennesker skal få møte Jesus Kristus som sin frelser
 2. Be for de som er syke
 3. Be om fred for Ukraina og beskyttelse over sivilsamfunnet

Personlig

 • Forvalte godt alt jeg er gitt i gave fra Gud
 • Innvie oss som enkeltpersoner til Gud
 • Be for noen ved navn som du kjenner som enda ikke tror 

Fellesskapet

 • Innvie oss som fellesskap til Gud og be om enhet
 • Be om arbeidere til Guds rike
 • Be om at vi skal få nå ut med evangeliet til de som ikke tror

 

Uke 4

Tilgivelse.

Fra å holde regnskap til å starte på nytt.

20.3 Søndag:             Evangeliet etter Matteus 6, 14-15
21.3 Mandag:             Jesaja 43, 22-25 
22.3 Tirsdag:              Paulus' brev til efeserne 1, 4-10 
23.3 Onsdag:             Evangeliet etter Lukas 7, 36-50
24.3 Torsdag:             Paulus' brev til kolosserne 3, 12-13 
25.3 Fredag:              Salme 86, 1-13
26.3 Lørdag:              1. Johannes brev 1, 9 og 2, 1-2 

Bønneemner.

 1. Kongo
  1. Be for arbeidet DNB støtter i Bas-Uélé
   (Pastorskolen, helsesentre, skoleutvikling og annet utviklingsfremmende arbeid)
  2. Be for pastorer og ledere i Bas-Uéle
  3. Be om at flere mennesker skal få møte Jesus Kristus som sin frelser
 2. Be for pastorer og ledere i våre menigheter
  1. Be om at de får visdom inn i arbeidet
  2. Be om at de får lede menighetene etter Guds hjerte
  3. Be om at de får kjenne glede ved å tjene Gud
 3. Be om fred for Ukraina og beskyttelse over sivilsamfunnet

Personlig

 • Hjelp meg å ta imot tilgivelse og gi tilgivelse
 • Innvie oss som enkeltpersoner til Gud
 • Be for noen ved navn som du kjenner som enda ikke tror 

Fellesskapet

 • Innvie oss som fellesskap til Gud og be om enhet
 • Be om arbeidere til Guds rike
 • Be om at vi skal få nå ut med evangeliet til de som ikke tror

 

Uke 5

Å meditere på Guds ord.

Fra å sammenligne seg med andre til å oppdage sin verdi.

27.3 Søndag:            Evangeliet etter Lukas 1, 39–55
28.3 Mandag:            Paulus' brev til romerne 5, 1-11
29.3 Tirsdag:             Salme 8
30.3 Onsdag:            Evangeliet etter Johannes 15, 1-11 
31.3 Torsdag:            Paulus' brev til romerne 8, 1-2
1.4 Fredag:               Paulus' første brev til efeserne 2, 1 -10 
2.4 Lørdag:               Paulus' første brev til filipperne 4, 13 

Bønneemner.

 1. Be for Latvia
  1. Be for de kristne i landet og menighetenes arbeid
  2. Be for pastorer og ledere
  3. Be om at flere mennesker skal få møte Jesus Kristus som sin frelser
 2. Be for barn og unge i våre menigheter
  1. Be om at de får lære Jesus å kjenne
  2. Be om at de vokser i troen
  3. Be om at de får være med og tjene i Guds rike
 3. Be om fred for Ukraina og beskyttelse over sivilsamfunnet

Personlig

 • Åpne mitt hjerte og sinn for mer av Guds kjærlighet
 • Innvie oss som enkeltpersoner til Gud
 • Be for noen ved navn som du kjenner som enda ikke tror 

Fellesskapet

 • Innvie oss som fellesskap til Gud og be om enhet
 • Be om arbeidere til Guds rike
 • Be om at vi skal få nå ut med evangeliet til de som ikke tror

 

Uke 6

Stillhet for å høre Gud.

Fra støy til stillhet.

3.4 Søndag:               Evangeliet etter Lukas 10, 38-42
4.4 Mandag:               Første Kongebok 19, 11-13 
5.4 Tirsdag:                Evangeliet etter Markus 6, 30-32, 46
6.4 Onsdag:               Evangeliet etter Matteus 6, 6-8 
7.4 Torsdag:               Jesaja 30, 15
8.4 Fredag:                Salme 62, 2-9 
9.4 Lørdag:                Salme 19, 2-5a

Bønneemner.

 1. Be for Vietnam
  1. Be for de kristne i landet og menighetenes arbeid
  2. Be for pastorer og ledere
  3. Be om at flere mennesker skal få møte Jesus Kristus som sin frelser
 2. Be for menighetene i Norge
  1. Be om vekst i menighetene
  2. Be om flere menighetsplantere for å nå flere med evangeliet
 3. Be om fred for Ukraina og beskyttelse over sivilsamfunnet

Personlig

 • Gud hjelp meg å være stille for deg
 • Innvie oss som enkeltpersoner til Gud
 • Be for noen ved navn som du kjenner som enda ikke tror 

Fellesskapet

 • Innvie oss som fellesskap til Gud og be om enhet
 • Be om arbeidere til Guds rike
 • Be om at vi skal få nå ut med evangeliet til de som ikke tror

 

Uke 7

Den stille uke

Fra angst og frykt til glede!

10.4 Palmesøndag:                Jesaja 35 og evangeliet etter Johannes 12, 1-19
11.4 Mandag:                         Jesaja 52, 13-53, 12 og Paulus' brev til filipperne 2, 1-11
12.4 Tirsdag:                          Evangeliet etter Johannes 17, 1-26
13.4 Onsdag:                         Evangeliet etter Matteus 26, 1-13 og evangeliet etter Lukas 21, 34-22, 6 
14.4 Skjærtorsdag:                 Evangeliet etter Johannes 13, 1-30 og evangeliet etter Lukas 22, 7-71 
15.4 Langfredag:                     Salme 22 og evangeliet etter Matteus 27, 27-56
16.4 Påskeaften:                    Evangeliet etter Johannes 12, 23-26 og Brevet til hebreerne 4, 14-5, 10 

17.4 Påskedag:                       Evangeliet etter Johannes 20, 1-23; Paulus' brev til kolosserne 2,12-15 og Paulus' første brev til korinterne 15, 51-58.

Bønneemner.

 1. Be for Sri Lanka
  1. Be for de kristne i landet og menighetenes arbeid
  2. Be for pastorer og ledere
  3. Be om at flere mennesker skal få møte Jesus Kristus som sin frelser
 2. Be for det internasjonale misjonsarbeidet
  1. Be om at flere blir kalt og utrustet til misjonstjeneste
  2. Be om at flere får et misjonsengasjement
 3. Be om fred for Ukraina og beskyttelse over sivilsamfunnet

Personlig

 • Takk for livets gave og mulighet
 • Innvie oss som enkeltpersoner til Gud
 • Be for noen ved navn som du kjenner som enda ikke tror 

Fellesskapet

 • Innvie oss som fellesskap til Gud og be om enhet
 • Be om arbeidere til Guds rike
 • Be om at vi skal få nå ut med evangeliet til de som ikke tror

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone