Bibelleseplan og bønneemner i fastetiden
Bibelleseplan og bønneemner i fastetiden
8 februar 2024
Askeonsdag innleder fastetiden, en tid for refleksjon, fornyelse og bønn. Du inviteres til å forberede deg for feiringen av Jesu oppstandelse. Gjennom 40 ukedager og 6 søndager i fastetiden leser vi oss frem til selve høydepunktet i historien, da alt forandres, da død blir til liv! Bibelleseplanen er tematisk basert og følger de ulike uketemaene i Baptistkirken Norges fastekalender 2024. Du inviteres til å lese Bibelens tekster, be over bønneemnene, reflektere og la deg fylle av Guds nærvær og kraft.

Uke 1

Guds nærvær

Fra distraksjon til tilstedeværelse.

14.2 Askeonsdag:         Evangeliet etter Matteus 6, 16-18
15.2 Torsdag:                Jakobs brev 4, 8 
16.2 Fredag:                 1. Johannes brev 4, 10
17.2 Lørdag:                 Jesaja 43, 4a

Bønnemner

 1. Be for Tyrkia
  1. Be for menighetsplantingen i Ismir
  2. Be for de kristne i landet og menighetenes arbeid
  3. Be om at flere mennesker skal få møte Jesus Kristus som sin frelser
 2. Be for tros- og ytringsfriheten både i Norge og Internasjonalt
 3. Be om fred for Ukraina og beskyttelse over sivilsamfunnet

Personlig

 • Be om Guds nærvær
 • Innvie oss som enkeltpersoner til Gud
 • Be for noen ved navn som du kjenner som enda ikke tror 

Fellesskapet

 • Innvie oss som fellesskap til Gud og be om enhet
 • Be om arbeidere til Guds rike
 • Be om at vi skal få nå ut med evangeliet til de som ikke tror

 

Uke 2

Sabbat

Fra utslitt til hvile.

18.2 Søndag:                1. Mosebok 2, 2-3 
19.2 Mandag:                2. Mosebok 20, 8-11 
20.2 Tirsdag:                 3. Mosebok 16, 31 og 23, 3
21.2 Onsdag:                Evangeliet etter Matteus 11, 28-30
22.2 Torsdag:                Evangeliet etter Markus 6, 30-32

23.2 Fredag:                 Hebreerne 4, 1-11
24.2 Lørdag:                 Salme 23

Bønneemner.

 1. Be for Myanmar
  1. Be om fred og rettferdighet
  2. Be for de som lider nød og har mistet sine kjære i krigen
  3. Be for de kristne i landet og menighetenes arbeid
  4. Be om at flere mennesker skal få møte Jesus Kristus som sin frelser
 2. Be for de mange krigssituasjoner
  1. Be for Ukraina/Russland
  2. Be for Midt-Østen; Israel/Gaza
  3. Be for Etiopia/Eritrea

Personlig

 • Stole på at Gud har kontroll så jeg kan hvile i han.
 • Innvie oss som enkeltpersoner til Gud
 • Be for noen ved navn som du kjenner som enda ikke tror 

Fellesskapet

 • Innvie oss som fellesskap til Gud og be om enhet
 • Be om arbeidere til Guds rike
 • Be om at vi skal få nå ut med evangeliet til de som ikke tror

Uke 3

Enkelhet

Fra stadig mer – til nok.

25.2 Søndag:             Evangeliet etter Matteus 6, 33-34
26.2 Mandag:            Salme 24, 1 
27.2 Tirsdag:            
Paulus' første brev til Timoteus 6, 6-12
28.2 Onsdag:            Evangeliet etter Lukas 16, 1-13 
29.2 Torsdag:            Jakobs brev 5, 1-6
1.3 Fredag:              
Paulus' første brev til Timoteus 6, 17-19 
2.3 Lørdag:               Evangeliet etter Lukas 12, 13-21

Bønneemner:

 1. Be for Etiopia/Eritrea
  1. Be om fred og rettferdighet
  2. Be for de som lider nød og har mistet sine kjære i krigen
  3. Be for de kristne i landet og menighetenes arbeid
  4. Be om at flere mennesker skal få møte Jesus Kristus som sin frelser
 2. Be for de som er syke
 3. Be om fred for Ukraina og beskyttelse over sivilsamfunnet

Personlig

 • Forvalte godt alt jeg er gitt i gave fra Gud
 • Innvie oss som enkeltpersoner til Gud
 • Be for noen ved navn som du kjenner som enda ikke tror 

Fellesskapet

 • Innvie oss som fellesskap til Gud og be om enhet
 • Be om arbeidere til Guds rike
 • Be om at vi skal få nå ut med evangeliet til de som ikke tror

 

Uke 4

Tilgivelse

Fra å holde regnskap til å starte på nytt.

3.3 Søndag:             Evangeliet etter Matteus 6, 14-15
4.3 Mandag:             Jesaja 43, 22-25 
5.3 Tirsdag:              Paulus' brev til efeserne 1, 4-10 
6.3 Onsdag:             Evangeliet etter Lukas 7, 36-50
7.3 Torsdag:             Paulus' brev til kolosserne 3, 12-13 
8.3 Fredag:              Salme 86, 1-13
9.3 Lørdag:              1. Johannes brev 1, 9 og 2, 1-2 

Bønneemner

 1. Kongo
  1. Be for arbeidet DNB støtter i Bas-Uélé
   (Pastorskolen, helsesentre, skoleutvikling og annet utviklingsfremmende arbeid)
  2. Be for pastorer og ledere i Bas-Uéle
  3. Be om at flere mennesker skal få møte Jesus Kristus som sin frelser
 2. Be for pastorer og ledere i våre menigheter
  1. Be om at de får visdom inn i arbeidet
  2. Be om at de får lede menighetene etter Guds hjerte
  3. Be om at de får kjenne glede ved å tjene Gud
 3. Be for Ung Baptist
  1. Be for leirene
  2. Be for alle som er ledere
  3. Be for de ansatte og styret

Personlig

 • Hjelp meg å ta imot tilgivelse og gi tilgivelse
 • Innvie oss som enkeltpersoner til Gud
 • Be for noen ved navn som du kjenner som enda ikke tror 

Fellesskapet

 • Innvie oss som fellesskap til Gud og be om enhet
 • Be om arbeidere til Guds rike
 • Be om at vi skal få nå ut med evangeliet til de som ikke tror

 

Uke 5

Å meditere på Guds ord

Fra å sammenligne seg med andre til å oppdage sin verdi.

10.3 Søndag:            Evangeliet etter Lukas 1, 39–55
11.3 Mandag:            Paulus' brev til romerne 5, 1-11
12.3 Tirsdag:             Salme 8
13.3 Onsdag:            Evangeliet etter Johannes 15, 1-11 
14.3 Torsdag:            Paulus' brev til romerne 8, 1-2
15.3 Fredag:             Paulus' første brev til efeserne 2, 1 -10 
16.3 Lørdag:             Paulus' første brev til filipperne 4, 13 

Bønneemner.

 1. Be for Latvia
  1. Be for de kristne i landet og menighetenes arbeid
  2. Be for pastorer og ledere
  3. Be om at flere mennesker skal få møte Jesus Kristus som sin frelser
 2. Be for barn og unge i våre menigheter
  1. Be om at de får lære Jesus å kjenne
  2. Be om at de vokser i troen
  3. Be om at de får være med og tjene i Guds rike
 3. Be for Baptistmenighetene i Norge
  1. Be om vekst
  2. Be om at de skal bety noe for nærmiljøet
  3. Be for pastorene
  4. Be for lederene
  5. Be for barn og unge

Personlig

 • Åpne mitt hjerte og sinn for mer av Guds kjærlighet
 • Innvie oss som enkeltpersoner til Gud
 • Be for noen ved navn som du kjenner som enda ikke tror 

Fellesskapet

 • Innvie oss som fellesskap til Gud og be om enhet
 • Be om arbeidere til Guds rike
 • Be om at vi skal få nå ut med evangeliet til de som ikke tror

 

Uke 6

Stillhet for å høre Gud.

Fra støy til stillhet.

17.3 Søndag:               Evangeliet etter Lukas 10, 38-42
18.3 Mandag:               Første Kongebok 19, 11-13 
19.3 Tirsdag:                Evangeliet etter Markus 6, 30-32, 46
20.3 Onsdag:               Evangeliet etter Matteus 6, 6-8 
21.3 Torsdag:               Jesaja 30, 15
22.3 Fredag:                Salme 62, 2-9 
23.3 Lørdag:                Salme 19, 2-5a

Bønneemner.

 1. Be for Vietnam
  1. Be for de kristne i landet og menighetenes arbeid
  2. Be for pastorer og ledere
  3. Be om at flere mennesker skal få møte Jesus Kristus som sin frelser
 2. Be for menighetene i Norge
  1. Be om vekst i menighetene
  2. Be om flere menighetsplantere for å nå flere med evangeliet
 3. Be for Baptistkirken Norge
  • Be om at kirkesamfunnen kan være en ressurs for baptistmenighetene
  • Be for menighetsplanting/-fornying
  • Be for Landsmøtet 2024
  • Be om ledelse og visdom i forståelsen av samlivsetikken

Personlig

 • Gud hjelp meg å være stille for deg
 • Innvie oss som enkeltpersoner til Gud
 • Be for noen ved navn som du kjenner som enda ikke tror 

Fellesskapet

 • Innvie oss som fellesskap til Gud og be om enhet
 • Be om arbeidere til Guds rike
 • Be om at vi skal få nå ut med evangeliet til de som ikke tror

 

Uke 7

Den stille uke

Fra angst og frykt til glede!

24.3 Palmesøndag:                Jesaja 35 og evangeliet etter Johannes 12, 1-19
25.3 Mandag:                         Jesaja 52, 13-53, 12 og Paulus' brev til filipperne 2, 1-11
26.3 Tirsdag:                          Evangeliet etter Johannes 17, 1-26
27.3 Onsdag:                         Evangeliet etter Matteus 26, 1-13 og evangeliet etter Lukas 21, 34-22, 6 
28.3 Skjærtorsdag:                 Evangeliet etter Johannes 13, 1-30 og evangeliet etter Lukas 22, 7-71 
29.3 Langfredag:                     Salme 22 og evangeliet etter Matteus 27, 27-56
30.3 Påskeaften:                    Evangeliet etter Johannes 12, 23-26 og Brevet til hebreerne 4, 14-5, 10 

31.3 Påskedag:                       Evangeliet etter Johannes 20, 1-23; Paulus' brev til kolosserne 2,12-15 og Paulus' første brev til korinterne 15, 51-58.

Bønneemner.

 1. Be for Sri Lanka
  1. Be for de kristne i landet og menighetenes arbeid
  2. Be for pastorer og ledere
  3. Be om at flere mennesker skal få møte Jesus Kristus som sin frelser
 2. Be for det internasjonale misjonsarbeidet
  1. Be om at flere blir kalt og utrustet til misjonstjeneste
  2. Be om at flere får et misjonsengasjement
 3. Be om fred for Ukraina og beskyttelse over sivilsamfunnet

Personlig

 • Takk for livets gave og mulighet
 • Innvie oss som enkeltpersoner til Gud
 • Be for noen ved navn som du kjenner som enda ikke tror 

Fellesskapet

 • Innvie oss som fellesskap til Gud og be om enhet
 • Be om arbeidere til Guds rike
 • Be om at vi skal få nå ut med evangeliet til de som ikke tror

Les også

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone