Skjærtorsdag
Skjærtorsdag
9 april 2020
I dag deler Dag Eivind Noreid, pastor i Sandnes Baptistmenighet og menighetsrådgiver, en påskebetraktning med oss.

Velkommen til digital påskebetraktning. Her finner du det du trenger for å kunne markere Skjærtorsdagen hjemme, men på samme tid sammen med gode venner i baptistmenighetene. Vi synger og lytter til de samme sangene, ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene, hører på samme betraktning, reflekterer og samtaler sammen.

1. Sang

10.000 reasons (bless the Lord)
Matt Redman

(Startes ved å trykke på playsymbolet på videoen)

2. Tekstlesning

(Les gjerne høyt - er dere flere så bytt på å lese)

Lukas 22,14-24
Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene.
Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter

å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide.
For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet
før det er blitt fullendt i Guds rike.»

Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa:
«Ta dette og del det mellom dere.
For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer
drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.»
Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa:
«Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.»
På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa:
«Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere. 

Men se: Han som forråder meg,
har hånden her på bordet sammen med meg.
For Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt.
Men ve det mennesket som forråder ham!»
Da begynte de å trette om hvem av dem
det kunne være som skulle gjøre dette.

Nå ble det også en strid mellom dem
om hvem som skulle regnes som den største.

3. Skjærtorsdagsbetraktning

(Startes ved å trykke på playsymbolet på videoen)

Reflekter gjerne over betraktningen du har hørt på. Dersom dere er flere som ser denne sammen kan dere samtale om den. Det er og mulig å avtale med noen at dere etter å ha fulgt den digitale påskesamlingen tar en prat sammen på telefon, messenger, eller en annen kanal for sosial kontakt.

4. Bønn

(Be høyt - er dere flere sammen så velg en som leser)

Herre Jesus Kristus, du ga deg selv til soning for våre synder
og in
viterer oss til å sitte ved ditt bord og feire nattverd.

Vi ber deg: La oss bli ett meg deg i brødet og vinen.

Vær oss nær selv når vi svikter,
og la oss med
alle som tror, samles hos deg

når du en gang henter oss hjem til Himmelen.

Du som med Gud vår Far og Den hellige Ånd lever og regjerer,
én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Stillhet - be din personlige bønn

5. Sang

Å pris hans navn

(Startes ved å trykke på playsymbolet på videoen)

6. Takk

Takk Camilla Oseland for undervisningen om nattverden og  til Dag Eivind Noreid for påskebetraktning, nattverden og arbeidet med bibeltekster og formulering av bønn.

Denne påsken, og sannsynligvis i lang tid framover, vil hverdagen være annerledes for oss, men også muligheten til å samles i kirkene for fellesskap, er annerledes. Dersom du har behov for å snakke med noen er det alltid mulig.

Her finner du din nærmeste baptistmenighet.

I serien digital påske kommer det en ny betraktning i morgen. Da er det Atle Henning Eidem som har ansvaret.

Les også

Velsignet påskehøytid

Etter to år med digital påskefeiring gleder vi oss i år over å kunne være sammen og feire Jesu oppstandelse i fellesskap.
Les mer

Følg påsken på baptist.no

Det var intense og utfordrende dager i påsken. Bli med på disiplenes opplevelser fra dag til dag gjennom påsken.
Les mer

Velkommen til julegudstjeneste

Andenes Baptistmenighet inviterer oss alle med på digital julegudstjenste den andre Kovid-julen.
Les mer
1 - 3 av 91
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone