Generalsekretæren i EBF Tony Peck gleder seg til å delta på Sommerfesten i Skien og markeringen av baptistenes 150-årsjubileum.
Generalsekretæren i EBF  Tony Peck gleder seg til å delta på Sommerfesten i Skien og markeringen av baptistenes 150-årsjubileum.  Han vil tale på torsdagskvelden og fortelle om nasjonale menighetsplantere i Europa under misjonsmøtet på onsdag senkveld. Den Europeiske Baptistføderasjonen er sammenslutningen av baptistsamfunn i Europa, Midt-Østen og Sentral Asia, og teller 800.000 døpte medlemmer. I 2002 ble Indigenious Mission Project startet opp med støtte til nasjonale menighetsplantere. Siden oppstarten i Moldova har det blitt menighetsplantinger i 25 land, og 100 nye menigheter har blitt dannet disse årene. Den største nystartede menigheten er i Kiev med over 200 medlemmer, og denne har allerede blitt modermenighet til en nye menighet i byen. I Norge  er baptistmenigheten i Hammerfest vært en del av dette europeiske menighetsplantingsnettverket.

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone