Kirkens Nødhjelp takker for god støtte
Kirkens Nødhjelp takker for god støtte
20 mars 2013
Fasteaksjonen har lange tradisjoner i Norge, bøsseaksjonen er over, men det er fremdeles mulig å gi dersom du ikke traff bøssebærerne.
Fasteaksjonen har lange tradisjoner i Norge. Over hele landet har det vært bøsseaksjon, og det er fremdeles mulig å gi dersom du ikke traff bøssebærerne.  For mer giverinformasjon. Av SivBonde Vi er takknemlige for å oppleve støtten fra alle våre oppdragsgivere i disse dager. Som kjent eies Kirkens Nødhjelp av nær sagt alle kirkene i Norge, også Det Norske Baptistsamfunn. For at Kirkens Nødhjelp skal være kirkenes forlengede arm ut i verden, er vi helt avhengige av at kirkene mobiliserer til fasteaksjonen. Midlene som kommer inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden og er kritiske for arbeidet for rettferdighet, forteller generalsekretær Anne-Marie Helland.

Les også

Runder 80 år i dag

Tidligere generalsekretær Per J. Midteide fyller i dag 80 år. Alle gode ønsker for dagen i dag og tiden som ligger foran.
Les mer

Fasteaksjonen

Forandre. For andre. Ingen barn skal måtte drikke skittent vann. Likevel må 785 millioner mennesker det hver dag. La oss bidra til en mer rettferdig verden sammen.
Les mer

Tverrkirkelig samarbeid i fasteaksjonen

Dagfinn Høybråten oppfordrer alle menigheter, på tvers av kirkesamfunn, til å samarbeide om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, og får et rungende ja fra Baptistkirka og Den norske kirke i Skien.
Les mer
1 - 3 av 19
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone