Vi er et flerkulturelt kirkesamfunn, og dette skal gjenspeiles på alle nivåer i virksomheten.

Vil vil:

 •     Legge til rette for at våre nasjonale og regionale møteplasser er flerkulturelle
 •     Bidra med flerkulturell kom­petanse til menighetene for å støtte og inspirere til inkluderende menighetsliv
 •     Gi veiledning til migrantgrupper som ønsker å etablere egne menigheter
 •     Bidra til trosopplæring og utrustning av nye ledere

Nasjonalt fokus:

Mål:

 •     Alle menighetene skal finne sin naturlige plass i kirkesamfunnet
 •     Etablere kontakt med to nye grupper hvert år

Handlingsplan:

 •     Bistå menigheter som tar imot innvandrere med flerkulturell kompetanse
 •     Tilrettelegge for at innvandrergrupper finner et menighetsfellesskap som ivaretar deres behov og egenart.
 •     Arbeide for at barn og unge med flerkulturell bakgrunn bevares ut fra sine behov og ønsker
 •     Arbeide for at fellesarrangement uttrykker Guds mangfold
 •     Arbeide for at styrer og komiteer gjenspeiler mangfoldet i kirkesamfunnet
 •     Bistå menigheter ved oppstart av flerkulturelt arbeid
 •     Inkludere diasporas engasjement og kompetanse i internasjonal misjon
 •     Sette fokus på menneskerettigheter knyttet til migrantmiljøene når dette er naturlig. Gjennomføre minst tre kampanjer per år

Regionalt fokus

Mål

 •     Det flerkulturelle skal gjenspeiles regionalt

Handlingsplan:

 •     Samarbeid mellom menigheter regionalt om flerkulturelt arbeid der det er naturlig, utveksling av erfaringer og ressurser
 •     Samhandling mellom etablerte etnisk norske, flerkulturelle og migrantmenigheter der det er naturlig
 •     Regionalt skal det tilrettelegges for fellesarrangement som synliggjør mangfoldet

Lokalt fokus

Mål:

 •     Inkluderende menigheter som gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet.

Handlingsplan:

 •     Menighetene arbeider aktivt for å inkludere mennesker som kommer til nærmiljøet
 •     Tilrettelegging av gudstjenester og møter så langt mulig
 •     Være engasjert i det flerkulturelle arbeidet
 •     Samhandling mellom etablerte etnisk norske, flerkulturelle og migrantmenigheter lokalt

 

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone