Vi er en menighetsbevegelse og vil legge til rette for livskraftige og levende menigheter

Vil vil:

 • Tilby veiledning til menighetene og utrustning av ledere i menighetene
 • Videreutvikle noen av våre menigheter til å være fore-
  gangsmenigheter
 • Finne menigheter lokalt og regionalt som hjelper andre menigheter med fellesskap, pastorale tjenester og andre ressurser
 • Samarbeide med våre skoler og Ung baptist for utvikling av våre menigheter

Nasjonalt fokus:

Mål:

 •      Alle baptister skal bli bevisstgjort på egne nådegaver og utrustet til å bruke dem i praksis
 •     4 % vekst i antall medlemmer pr. år eller 225 nye medlemmer
 •     Økt gudstjenestebesøk i 3/4 av DNBs menigheter

Handlingsplan:

 •     Menigheter tilbys veiledning
 •     Ledere tilbys veiledning og utrustning
 •     Felles plattform i DNB for informasjon om ressurser og nøkkelpersoner som er ledig til tjeneste
 •     Engasjere mennesker som ønsker å bruke fritiden sin på å bygge menighet
 •     Talentspeiding i samarbeid med HLT og UNG BAPTIST
 •     Vi søker samarbeid og fellesskap med andre kirkesamfunn
 •     Våkent øye for nye strømninger

Regionalt fokus

Mål

 •     Regionalt samarbeid for å skape menighetsvekst
 •     Nå målgrupper lokalt

Handlingsplan:

 •     Støtte menigheter som kan være ressursmenigheter regionalt
 •     Styrke de regionale møteplassene
 •     Regionalt samarbeid for å støtte menigheter i tilbakegang med fellesskap, pastorale tjenester og andre ressurser
 •     Ledere tilbys veiledning og utrustning
 •     Finne lokale nøkkelpersoner som ønsker å bruke sin fritid på menighetsarbeid

 
Lokalt fokus

Mål:

 •     Skape levende menigheter
 •     Nå lokalsamfunnet

Handlingsplan:

 •     Søke om veiledning for menigheten
 •     Finne nøkkelpersoner til tjeneste
 •     Tilby veiledning og utrustning til nye ledere og veiledere
 •     Se etter samarbeids-menigheter lokalt og regionalt for å styrke menigheten
 •     Inspirere til personlig andaktsliv
 •     Utfordre til etablering av livsnære smågrupper

 

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone