Predikantforeningen Adelfia
Predikantforeningen Adelfia
Predikantforeningen Adelfia er foreningen for Det Norske Baptistsamfunns predikanter.

Adelfia er pastorenes part i saker som angår velferd og trivsel i tjenesten.

Formålet for foreningen er å bidra til predikantenes trivsel i tjenesten, omsorg i hverdagen, og å legge til rette for videreutdanning og kursing.

Adelfia er med i  planleggingen av den årlige lederkonferansen.

Adelfias leder eller andre medlemmer av styret har sete i Ansettelsesrådet, Lønns- og Personalutvalget og planleggingskomiteen for Lederkonferansen, i tillegg til å delta i pastorinnsettelser på Sommerfesten.

Kontaktinformasjon:
Adelfias leder: Pastor Magnus Lund, Kvæfjord Telefon: 975 53 426

I styret forøvrig sitter:
Linda Aadne, Gardermoen
Arild Brun Svendsen, Fredrikstad
Sissel Østlien, Raufoss
Aage Frantsen, Bergen

Predikantforeningen Adelfia

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone