Lederkonferansen avlyst!
Lederkonferansen avlyst!
Vi har dessverre kommet til at vi ikke kan gjennomføre lederkonferansen 11.-13. juni og har i dag kansellert denne på grunn av den store usikkeheten rundt Covid-19 og framdrift på vaksineringen.

Ung Baptist og Det Norske Baptistsamfunn står sammen om å arrangere den årlige lederkonferansen. Lederkonferansen ble utsatt fra mai til juni i år. Etter nøye overveielse har vi blitt enige om å kansellere Lederkonferansen i juni 2021. Det er for stor usikkerhet om Covid 19 utviklingen og fremdriften av vaksineringen. Vi beklager dette. Alle som er påmeldt vil få refundert hele beløpet.

Så annonserer vi samtidig at vi legger planer for en spennende, givende, inspirerende Lederkonferanse i mars 2022, nærmere bestemt helgen den 11-13. mars. Sett av dagene allerede nå! Du kan glede deg til dager med fellesskap, oppbyggelse og visjonært fokus. Vi er overbevist om at vi skal se en spennende utvikling i Baptistsamfunnet der vi ser mange unge komme til tro på Jesus og til etterfølgelse av han.

 

Vennlig hilsen
Kjell Einar Granholt og Bjørn Bjørnø

  

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone