Velkommen til Lederkonferansen!
Velkommen til Lederkonferansen!
Det er en glede for oss som ledere i Ung Baptist og Det Norske Baptistsamfunn å invitere til årets lederkonferanse på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen den 10-13. juni!

Vi satser stort på muligheten til å møtes fysisk, samtidig som vi følger myndighetens retningslinjer fortløpende og vil holde dere alle oppdatert om eventuelle endringer. 

Vi håper at dere som er aktive ledere i ulike sammenhenger vil komme til konferansen. Sammen kan vi bli oppmuntret og inspirert til videre lederskap, både lokalt og nasjonalt.

Vi håper også at dere vil invitere med dere unge ledere og talenter fra deres menigheter. Unges pågangsmot og engasjement er essensielt for at kirkene kan vokse videre. Vi trenger også de voksne og erfarne som kan vise vei og være tilretteleggere for neste generasjon av ledere i tjeneste.

Vårt felles baptistsamfunn er både mangfoldig og multikulturelt. Vi vil spesielt invitere dere som står i lederfunksjoner i flerkulturelle kirker. Vi tror at Gud har kalt oss til en tjeneste og et liv sammensom disipler og etterfølgere, uavhengig av kulturell bakgrunn. For vi tror at Guds verdensvide kirke står sterkest når vi står sammen i tjenesten. Vi tror at vi skal se stor fremgang når vi lever i etterfølgelse av Jesus Kristus og står sammen om oppdraget Gud har gitt oss.

Vennlig hilsen
Kjell Einar Granholt og Bjørn Bjørnø

  

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone