Ikkevoldsprisen i Martin Luther Kings ånd
Ikkevoldsprisen i Martin Luther Kings ånd
Vårt ønske er en fredligere verden. Feiring av King-dagen og utdeling av ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King jr vil vi oppmuntre og støtte dette.

Om prisen

Ikkevoldspris i Martin Luther Kings ånd blir delt ut årlig på King-dagen, som i 2018 er mandag 15. januar.  (tredje mandag i januar).

Ikkevoldsprisen 2018 er tildelt Ervin Kohn

Prisen som er på 10.000 kroner, og et synlig minne,  skal tilfalle en person som bor i Norge eller en norskbasert organisasjon, som handler i King jr. sin ånd. Altså arbeider for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet. Prismottakeren må kunne delta i forbindelse med prisutdelingen. Det er ikke et spesifikt krav at det skal være en kristen prisvinner.

Ikkevoldsprisen 2018 deles ut i forbindelse med markering av Kingdagen mandag 15. januar kl 18.00

Norges kristne råd, Holtekilen folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn står sammen om King-dagen og markeringen av Martin Luther King Jr’s ikkevoldelige forsoningsarbeid.

Priskomité

Komiteen settes sammen ved nominering blant de tre samarbeidspartnere om King-dagen og godkjennes av Det Norske Baptistsamfunns hovedstyre.

Priskomiteen består av mennesker med gode kontakter og kunnskaper innen fredsarbeid, kirke, næringsliv og samfunn for øvrig. Hver av organisasjonene foreslår to representanter. I tillegg til de tre samarbeidspartene oppfordres Norges fredsråd til å nominere et medlem. Priskomiteen ledes av Det Norske Baptistsamfunns generalsekretær Terje Aadne og har disse medlemmene:

Oppnevnt av Det Norske Baptistsamfunn
Billy Taranger, fylkessekretær i Oslo KrF
Shalome Croos, styreleder i Ung baptist

Oppnevnt av Holtekilen folkehøgskole
Bernt Aardal, professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitet i Oslo
Elsebeth Hansen, tidligere rektor Holtekilen folkehøgskole

Oppnevnt av Norges kristne råd
Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd
Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tro og livssyn

Oppnevnt av Norges fredsråd
Liss Schanke, Norges fredsråd

Oppdrag og arbeidsform

Komiteen har ansvar for å velge ut hvem av de nominerte som skal få prisen. Når prismottaker har bekreftet overtas videre ansvar for gjennomføring til komiteen som står for arrangementet på King dagen.

Priskomiteen avgjør hvem som får prisen. Hvem som helst kan nominere. Prismottaker kan hentes blant de nominerte eller ut fra priskomiteens egne forslag. Beslutning fattes gjennom konsensus.

Prisutdeler

Prisen deles ut av Det Norske Baptistsamfunn.

Prisvinnere

Nominasjoner til prisen i 2018

  • Nominasjoner på kandidater ble sendt til kingpris@baptist.no
  • Alle nominasjoner måtte være godt begrunnet.
  • Frist for å sende inn nominasjoner til Ikkevoldsprisen 2018 var 10. november 2017

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone