Om baptistene i Norge
Om baptistene i Norge
Vi er et internasjonalt folk. Her feirer baptister fra Eidsvoll og Lillehammer, som er innflyttere til Norge fra Karen-staten i Burma, grunnlovsjubileet.

Det Norske Baptistsamfunn ble etablert i 1879, og er en sammenslutning av selvstendige baptistmenigheter i Norge.  Ved siste årsskifte (2016/17) var det 97 menigheter tilsluttet Baptistsamfunnet. Disse harrundt 6500 døpte medlemmer. Når vi regner med barn og andre med juridisk tilknyting blir det totale medlemstallet ca 12.000.  Det Norske Baptistsamfunn er tilknyttet Baptist World Alliace og European Baptist Federation.

Arbeidet i Baptistsamfunnet gjøres ut fra:

Visjon

Et fellesskap av levende menigheter
Grepet av Kristus
Midt i verden med evangeliet!

(Vedtatt av landsmøtet i 1994)

Formål

Det Norske Baptistsamfunn er et kristent trossamfunn som med Bibelen som rettesnor for tro, liv og lære bekjenner seg til baptistisk tro og ordning. Det er en fri sammenslutning av selvstendige menigheter med samme bekjennelse som samarbeider om felles misjonsoppgaver i Norge og i andre land, og som opprettholder formelt medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Det har til oppgave å fremme disse menigheters arbeid og lede deres fellestiltak for Guds rikes utbredelse. (§2 i våre vedtekter)

Vi ønsker at Baptistsamfunnet og dets menigheter skal  være tjenende og utrustende ved å:

  • Formidle evangeliet til frelse
  • Skape nærhet til Jesus Kristus og medmennesker
  • Utfordre og dyktiggjøre til tjeneste
  • Formidle kjennskap til baptistiske verdier

(Vedtatt av hovedstyret i 2005)

Verdier

Verdiene er klart uttrykt i landsmøtevedtak av 1963 om baptistisk tro og ordning og i landsmøtevedtak av 1996 hvor man gir sin tilslutning til 13 verdier utarbeidet av European Baptist Federation.

I tillegg ønsker vi å presisere følgende kjerneverdier for Det Norske Baptistsamfunn:

  • Bibelen som Guds ord
  • Selvstendige menigheter i forpliktende fellesskap
  • Det allmenne prestedømme
  • Dåp på grunnlag av personlig tro
  • Del av den verdensvide kristne kirke
  • Tros- og samvittighetsfrihet

(Vedtatt på landsmøtet i Bergen 2007)

Mellom landsmøtene, som er kirkesamfunnets øverste organ ledes arbeidet av hovedstyret og generalsekretæren med stab. Til grunnlag for arbeidet ligger målsettinger og strategier for både internasjonalt og nasjonalt fokus.
På nettsidene vil du finne mer informasjon om hva vi tror på, om vårt arbeid, om baptistene i Norge og også finne løpende nyhetssaker.

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone