Menighet

Baptistsamfunnet består av 101 selvstendige enkeltmenigheter. Menighetene står i et frivillig men intimt samarbeid når det gjelder oppgaver av felles interesse og slike som ville overskride en enkelt menighets evne.

For å styrke menighetene har vi et tyelig fokus på menighetsutvikling og veiledning/rådgivning fra Baptistsamfunnets side overfor menighetene.

Spørsmål angående menighetsutvikling rettes til Roger Dahl, epost roger.dahl@baptist.no, tlf. 959 75 478

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone