Søkeresultater70
61.
Avgangskull på 24 studenter ved Høyskolen for Ledelse og Teologi
Det sjette kullet som graduerer fra skolen, i dens unge historie, er rekordstort. Det sjette kullet som graduerer fra skolen, i dens unge historie, er rekordstort. Av Bente Sandtorp Hele 24 ...
https://baptist.no/lese/article/1381988
2014-06-05
62.
Fra Burma til Harstad via Åmli
... hadde tenkt å studere teologi, men da hun nærmet seg slutten på videregående skole, var det kun HLT (Høgskole for ledelse og teologi på Stabekk) som hun søkte på. Hun sier at hun opplevde det ...
https://baptist.no/lese/article/1382041
2014-03-12
63.
Styrker Trygg-arbeidet i Baptistsamfunnet
... seksuell adferd. Carmen Bernal er student ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT). Hun har sin sin praksis  hos Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (NBUF), og skal i ...
https://baptist.no/lese/article/1382189
2013-01-28
64.
Veksten gir livskraftig miljø
Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) har doblet studenttallene fra i fjor til i år, i følge avisen Dagen. Inneværende år har skolen registrert 363 studenter. Av Roger Dahl – Dette er ...
https://baptist.no/lese/article/1382214
2012-09-17
65.
Fire baptister fullførte studier ved Høyskolen
Tilsammen graduerte tretten fra Høyskolen for Ledelse og Teologi i år.. Av Roger Dahl Det var fullsatt i Bærum Baptistkirke da rektor Kai Tore Bakke tok avskjed med de tretten studentene som ...
https://baptist.no/lese/article/1382267
2012-06-11
66.
Har du lyst å være ungdomsarbeider i Tromsø?
Tromsø Baptistmenighet ønsker å tilsette ungdomsarbeider i inntil 25 prosent stilling. Tromsø Baptistmenighet ønsker å tilsette ungdomsarbeider i inntil 25 prosent stilling. Leilighet sentralt i ...
https://baptist.no/lese/article/1382262
2012-05-18
67.
Baptistenes Teologiske Seminar jubilerer!
... Teologiske Seminar (BTS) og i dag er BTS eier av Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) sammen med Pinsebevegelsen. HLT opplever spennende tider og har i BTS sitt ...
https://baptist.no/lese/article/1382904
2010-11-10
68.
Slutter som rektor
Kai Tore Bakke slutter til sommeren som rektor ved Høyskolen for Ledelse og Teologi. Han har vært rektor ved skolen siden etableringen i 2008. Han har før det vært lærer ved Baptistenes Teologiske ...
https://baptist.no/lese/article/1382892
2010-10-25
69.
- Baptistsamfunnet står for et sydende liv under en raus paraply
... som jeg ikke har ønsket å vie år av mitt liv til. Derfor er jeg veldig glad at HLT har tatt en dreining mot anvendelig teologi. Men Baptistsamfunnet holder jo høyt dette med ...
https://baptist.no/lese/article/1383074
2010-07-07
70.
Kontrollutvalgets rapport er lagt ut
... Gjeld til kredittinstitusjoner, er bokført en gjeld til Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) på 410 283 kroner. Denne gjelden er ca 760 000 ved utgangen av mai 2010. Det er manglende ...
https://baptist.no/lese/article/1383048
2010-06-30
 Forrige1234

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone