Søkeresultater172
21.
Forsikringer
Det Norske Baptistsamfunns ansatte og menigheter har mulighet til gunstige forsikringsordninger gjennom Knif Trygghet Forsikring. Her er det mulighet både for ansatteforsikringer (som ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405530
2016-11-28
22.
Satser og beløpsgrenser
Satser og beløpsgrenser i Det Norske Baptistsamfunn Kilometergodtgjørelse t.o.m. 10.000 km 3,50 pr km Kilometergodtgjørelse over 10.000 km 3,45 pr ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405531
2016-11-28
23.
Arbeidsgivere
Arbeidsgiverens plikter er bl.a. regulert i Arbeidsmiljøloven, samt Skatte- og regnskapslovgivningen. Nedenstående er et utdrag av disse pliktene, men ingen fullstendig liste. Viktige ting å ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405533
2016-11-28
24.
Lønn, reise, sykdom
Lønn Lønnssystemet baserer seg opprinnelig på minstelønnssatsene til Kommunal sektor i Utdannings­forbundet. Med virkning fra og med 2015 gjorde LPU vedtak om at DNBs lønnssystem frigjøres fra ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405534
2016-11-28
25.
Skattefradrag
Menigheter i Det Norske Baptistsamfunn er godkjent for å innrapportere gaver med skattefradrag. Ordningen gir for 2018 fradrag for gaver opp til 40.000 kroner pr giver pr år. Man står fri til å ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405540
2016-11-28
26.
Økonomi
Menigheten må ha et fungerende system for regnskapsføring. Dette består minimum i registrering av inn- og utgående bilag, og skal revideres årlig av valgt intern revisor. Dette skal være en annen ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405542
2016-11-28
27.
Om oss
Det daglige arbeidet i Baptistsamfunnet handler om å sette visjonen vår ut i live. Mellom landsmøtene, som er kirkesamfunnets øverste organ, ledes arbeidet av hovedstyret og generalsekretæren med ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405679
2016-11-29
28.
Lønns- og personalutvalget
For å ivareta en god lønns- og personalpolitikk innen Baptistsamfunnet har vi opprettet Lønns- og personalutvalget (LPU) Der sitter representanter for arbeidsgiverne og arbeidstakerne. LPU ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405681
2016-11-29
29.
Forkynnergodkjenningsordningen
Vi har utviklet en egen ordning med sentral godkjenning av pastorer / evangelister/ annen tjeneste. Ordningen gjelder godkjennelse i både lønnede og ikke lønnede ledende stillinger. Godkjennelse for ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405683
2016-11-29
30.
Ressurser
I dokumentmappene nedenfor ligger det ulike ressurser for bruk i menighetsarbeidet. Vi anbefaler i tillegg disse nettsidene for ytterligere resursser: Lov om Trudomssamfunn og Ymist Anna ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405688
2016-11-29
31.
Skjemaer
På denne siden vil skjemaer som for, nominasjoner, rapportering og søknader finnes ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405689
2016-11-29
32.
Menighet
Baptistsamfunnet består av menigheter. På intranett har vi samlet relevant og nyttig informasjon for menighetsledere og ansatte. Ta kontakt med Det Norske Baptistsamfunn dersom dere har ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405694
2016-11-29
33.
Oppdaterte bønnekalendere
Vi ønsker et tydelig bønnefokus innen Baptistsamfunnet. Bønnekalenderene hjelper deg og menigheten med det. Bildet er hentet fra bønn i forbindelse med landsmøtet for noen år siden. Vi tror at ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405778
2016-11-30
34.
Nominasjoner til landsmøtet 2017
Det er tid for å starte arbeidet med nominasjoner til landsmøtet 2017. Det Norske Baptistsamfunn er et demokratisk ordnet kirkesamfunn hvor Landsmøtet fatter de viktigste beslutninger knyttet til ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405996
2016-12-02
35.
Innkalling
Vi innkaller med dette til Det Norske Baptistsamfunns landsmøte på Stavern folkehøgskole Fredtun, 5.-6. juli 2017. Siste frist for innkomne forslag er onsdag 5. april. Sakslisten og sakspapirene ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405999
2016-12-02
36.
Gi en julegave til kvinnene!
I år gir vi julegaveofferet til CBCN sitt arbeid for å hjelpe kvinnene i Bas-Uélé. Se presentasjon CBCN har et sterkt ønske om å bedre situasjonen for kvinnene i den delen nordlige delen av DR ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1406781
2016-12-13
37.
Invitasjon til kurs i bruk av medlemssystemet
I forbindelse med utrulling av nytt medlemssystem for menighetene i Det Norske Baptistsamfunn har vi planlagt tre kurs i medlemssystemet og andre administrative rutiner.  20.-21. januar i ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1406782
2016-12-13
38.
Vedtekter
I vedtektene beskrives Baptistsamfunnets organisasjon og strukturen som kirkesamfunnet styrer ut fra. Gjeldende vedtekter kan lastes ned i mappen ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1406786
2016-12-13
39.
Strategi, målsettinger og handlingsplaner
Styringsdokumenter for Baptistsamfunnets arbeid nasjonalt og internasjonalt finnes på vårt nettsted og i relaterte dokumenter. Se vårt nettsted for mer informasjon  om virksomhet innen de ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1406787
2016-12-13
40.
Medlemssystem
Brukermanual for drift, vedlikehold og muligheter i medlemssystemet. Medlemssystemet er for registrerte brukere med fullmakt til innsyn. Innmelding og utmelding for medlemmer skjer ved direkte ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1406965
2016-12-14
 Forrige123456789 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone