Søkeresultater160
21.
Arbeidsgivere
Arbeidsgiverens plikter er bl.a. regulert i Arbeidsmiljøloven, samt Skatte- og regnskapslovgivningen. Nedenstående er et utdrag av disse pliktene, men ingen fullstendig liste. Viktige ting å ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405533
2016-11-28
22.
Lønn, reise, sykdom
Lønn Lønnssystemet baserer seg opprinnelig på minstelønnssatsene til Kommunal sektor i Utdannings­forbundet. Med virkning fra og med 2015 gjorde LPU vedtak om at DNBs lønnssystem frigjøres fra ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405534
2016-11-28
23.
Skattefradrag
Menigheter i Det Norske Baptistsamfunn er godkjent for å innrapportere gaver med skattefradrag. Ordningen gir for 2018 fradrag for gaver opp til 40.000 kroner pr giver pr år. Man står fri til å ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405540
2016-11-28
24.
Økonomi
Menigheten må ha et fungerende system for regnskapsføring. Dette består minimum i registrering av inn- og utgående bilag, og skal revideres årlig av valgt intern revisor. Dette skal være en annen ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405542
2016-11-28
25.
Om oss
Det daglige arbeidet i Baptistsamfunnet handler om å sette visjonen vår ut i live. Mellom landsmøtene, som er kirkesamfunnets øverste organ, ledes arbeidet av hovedstyret og generalsekretæren med ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405679
2016-11-29
26.
Lønns- og personalutvalget
For å ivareta en god lønns- og personalpolitikk innen Baptistsamfunnet har vi opprettet Lønns- og personalutvalget (LPU) Der sitter representanter for arbeidsgiverne og arbeidstakerne. LPU ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405681
2016-11-29
27.
Forkynnergodkjenningsordningen
Vi har utviklet en egen ordning med sentral godkjenning av pastorer / evangelister/ annen tjeneste. Ordningen gjelder godkjennelse i både lønnede og ikke lønnede ledende stillinger. Godkjennelse for ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405683
2016-11-29
28.
Ressurser
I dokumentmappene nedenfor ligger det ulike ressurser for bruk i menighetsarbeidet. Vi anbefaler i tillegg disse nettsidene for ytterligere resursser: Lov om Trudomssamfunn og Ymist Anna ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405688
2016-11-29
29.
Skjemaer
På denne siden vil skjemaer som for, nominasjoner, rapportering og søknader finnes ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405689
2016-11-29
30.
Menighet
Baptistsamfunnet består av menigheter. På intranett har vi samlet relevant og nyttig informasjon for menighetsledere og ansatte. Ta kontakt med Det Norske Baptistsamfunn dersom dere har ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1405694
2016-11-29
31.
Oppdaterte bønnekalendere
Vi ønsker et tydelig bønnefokus innen Baptistsamfunnet. Bønnekalenderene hjelper deg og menigheten med det. Bildet er hentet fra bønn i forbindelse med landsmøtet for noen år siden. Vi tror at ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405778
2016-11-30
32.
Nominasjoner til landsmøtet 2017
Det er tid for å starte arbeidet med nominasjoner til landsmøtet 2017. Det Norske Baptistsamfunn er et demokratisk ordnet kirkesamfunn hvor Landsmøtet fatter de viktigste beslutninger knyttet til ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405996
2016-12-02
33.
Innkalling
Vi innkaller med dette til Det Norske Baptistsamfunns landsmøte på Stavern folkehøgskole Fredtun, 5.-6. juli 2017. Siste frist for innkomne forslag er onsdag 5. april. Sakslisten og sakspapirene ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405999
2016-12-02
34.
Gi en julegave til kvinnene!
I år gir vi julegaveofferet til CBCN sitt arbeid for å hjelpe kvinnene i Bas-Uélé. Se presentasjon CBCN har et sterkt ønske om å bedre situasjonen for kvinnene i den delen nordlige delen av DR ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1406781
2016-12-13
35.
Invitasjon til kurs i bruk av medlemssystemet
I forbindelse med utrulling av nytt medlemssystem for menighetene i Det Norske Baptistsamfunn har vi planlagt tre kurs i medlemssystemet og andre administrative rutiner.  20.-21. januar i ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1406782
2016-12-13
36.
Vedtekter
I vedtektene beskrives Baptistsamfunnets organisasjon og strukturen som kirkesamfunnet styrer ut fra. Gjeldende vedtekter kan lastes ned i mappen ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1406786
2016-12-13
37.
Strategi, målsettinger og handlingsplaner
Styringsdokumenter for Baptistsamfunnets arbeid nasjonalt og internasjonalt finnes på vårt nettsted og i relaterte dokumenter. Se vårt nettsted for mer informasjon  om virksomhet innen de ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1406787
2016-12-13
38.
Medlemssystem
Brukermanual for drift, vedlikehold og muligheter i medlemssystemet. Medlemssystemet er for registrerte brukere med fullmakt til innsyn. Innmelding og utmelding for medlemmer skjer ved direkte ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1406965
2016-12-14
39.
40.
Nytt intranett er lansert
Vi har lansert Baptistsamfunnet nye intranett. Her er det mye relevant informasjon om menighet og kirkesamfunn. Vi har fått til en bedre struktur, og har og mer relevant stoff enn noensinne på ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1407043
2016-12-15
 Forrige12345678 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone