Søkeresultater172
61.
Global uke
12.-19. november markerer kirkene i Norge Global uke med fokus på moderne slaveri. Kirkene i Norge gjennom Norges Kristne Råd, har gått inn for å markere en global uke hvert år, der man sammen og ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1415281
2017-03-09
62.
Støtt opp om Fasteaksjonen
Det er 50.-ende gang Kirkens Nødhjelp har fasteaksjon. Vi er blant oppdragsgivene og oppfordrer til å deltakelse. Rundt i hele landet er kristenfolket engasjert i Fasteaksjonen. Lokale komiteer ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1412737
2017-03-15
63.
Få menigheten med på Blink
Brosjyrene har kommet i posten. 5.-9. juli er det landsmøte og sommerfest i Stavern. Nå er det tid for å reklamere! Vi har nettsidene for Blink på plass. Det ligger to filmer som kan kjøres i ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1416134
2017-03-17
64.
Stipendiatstillinger
Høyskolen for Ledelse og teologi har lyst ledig to stipendiatstillinger med søknadsfrist 12. april. HLT utlyser 2 stipendiatstillinger over 4 år. Skolen søker etter personer som vil gjennomføre et ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1416410
2017-03-21
65.
Velkommen til inspirerende dag med baptistisk teologi
Fredag 19. mai inviterer Høyskolen for ledelse og teologi i samarbeid med Baptistenes Høyskoleråd til fagdag ved skolen. Dr Anthony R. Cross  Regent Park College i England har hoveddelen av ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1416413
2017-03-21
66.
Levende Tro
Ressursside for Levende Tro og Alle Sammen arbeidet i Det Norske Baptistsamfunn På denne finner dere ressurser til Alle Sammen og Levende Tro arbeidet i DNB. Ressursmateriell til Alle ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1418346
2017-04-05
67.
Tros- og livssynsdialog
Forpliktelse til interreligiøs dialog og samarbeid og tverrkulturell kommunikasjon, er en uunnværlig del av kirkens oppdrag. I alle lokalsamfunn i Norge lever nå mennesker tilhørende ulike ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1418667
2017-04-10
68.
Reformasjonen
Den reformasjonen som vi markerer, var en viktig hendelse i historien som har påvirket det norske samfunnet og alle kirker på avgjørende måter. Reformasjonen representerer ikke kun ett punkt i ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1418670
2017-04-10
69.
Kurs i organisasjonsledelse
Å lede i frivillige organisajoner krever kunnskap. Voksenopplæringsforbundet arrangerer seminar om Ledelse av frivillige organisasjoner, som det er mulighet for å delta på. 12.mai 2017 kl. 9.30 – ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1419785
2017-04-21
70.
Misjonærforeningen inviterer til samling
Alle som brenner for misjon er velkommen til å delta på inspirerende dager i Stavern, 3.-5. juli, rett før Blink starter opp. Kjære misjonsvenner, pastorer og menighetsledere over hele landet! Vi i ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1420476
2017-04-27
71.
Ny lønnstabell lagt ut
Årets lønnsoppgjør gir ansatte knyttet opp mot Baptistsamfunnets tabell 2,4 % lønnsvekst. Tabellen er utarbeidet etter gjeldene regelverk og er godkjent av Lønns- og personalutvalget før publisering. ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1421194
2017-05-05
72.
Sakslisten er publisert
Vi har i dag publisert sakslisten til landsmøtet, som er i Stavern 5.-6. juli. En god del av sakspapirene til de ulike sakene er også publisert. Resten vil komme i løpet av kort tid. Vi kommer ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1421195
2017-05-05
73.
Årboken må bestilles
Siste frist for å bestille Årbok 2017 med sakspapirer til landsmøtet er i løpet av 17. mai da boken går i trykk 18. mai. Tiden for landsmøtet nærmer seg. Vi har allerede publisert en lang rekke av ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1421653
2017-05-12
74.
Søknad om mva-kompensasjonen
Vi har i dag lagt ut oppdaterte skjemaer og rettlednign for å søke om kompensajon for momsen menigheten betaler. Den årlige søknaden om mva-kompensasjon har blitt en viktig inntektsskilde for ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1422449
2017-05-22
75.
Fremmer tilleggssaker til landsmøtet
Hovedstyret benytter seg 20. juni 2017 av retten til å fremme saker utover tidligere oppsatt dagsorden til landsmøtet i Stavern 5.-6. juli. I følge vedtektene avgjør landsmøtet med 4/5-dels flertall ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1424664
2017-06-20
76.
Hvordan søke etter personnummer?
Hvert år får menighetene tilbakemelding fra Fylkesmannen på dobbeltførte medlemmer, men listen består bare av personnummer. Hvordan du skal finne personene er beskrevet i denne artikkelen. For å ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1425768
2017-06-30
77.
Hvordan søke etter personnummer?
Hvert år får menighetene tilbakemelding fra Fylkesmannen på dobbeltførte medlemmer, men listen består bare av personnummer. Hvordan du skal finne personene er beskrevet i denne artikkelen. For å ...
https://baptist.no/intranett/artikkel/article/1425770
2017-06-30
78.
Baptistenes teologiskole
Høyskolen for Ledelse og Teologi og Det Norske Baptistsamfunn inviterer til to dager med fokus på baptistisk identitet og historie, lederrollen og Åndens utrustning. Det er første gang vi tilbyr ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1431918
2017-08-24
79.
Nyttig kurstilbud
Voksenopplæringaforbundet tilbyr kurs i: Lobbyarbeid, Sosiale medier, Pedagogikk mot utenforskap og Måloppnåelse og evaluering (i kurs), denne høsten. Kursene til Voksenopplæringsforbundet er myntet ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1432238
2017-08-30
80.
Skapt til fellesskap - det inspirer og utfordrer!
På landsmøtet i sommer ble delegatene utfordret på fellesskap og relasjoner, og bedt om å ta det med tilbake til menighetene. Alle deltakerne fikk også en tilsvarende hilsen med hjem siste dagen på ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1434365
2017-09-25
 Forrige123456789 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone