Sortland Baptistmenighet
Besøk: Kjøpmannsgata 10, 8400 Sortland
Post: v/ Øystein Lode, Skyterveien 8A, 8400 Sortland
Tlf.: 41 25 83 84

Baptistmenigheten i Sortland ble stiftet julaften 1988. Menigheten har sitt kirkelokale i Kjøpmannsgata 10 på Sortland. Menigheten har også et kirkebygg på Lonkan i Hadsel.

Menigheten bestod ved startet av omkring 10 -12 medlemmer og vokste under Axel Kolflaaths ledelse raskt, og hadde i første del av 1990 årene sin mest aktive periode med omkring 30 medlemmer og stor aktivitet. Etter nedgang ut over 1990 tallet og frem til 2007, ble menigheten revitalisert med ny satsning og samlet innmelding av 15 personer. Året etterpå ankom 20 burmesere som sluttet seg til arbeidet. Siden har satellittarbeid på Melbu og omegn medført ytterligere medlemmer og virksomhet som forgrener seg til Stokmarknes og Svolvær.

Menigheten har omkring 60 medlemmer, en del av disse er bosatt i Hadsel-Melbu-Svolvær og ca 35 personer er rimelig jevnlig på møter.

Øystein Lode og Ragnar Hoff er menighetens ledere.


Oppdatert 11.08.2011 © Det Norske Baptistsamfunn